کاربران بسته‌شده

پرش به ناوبری پرش به جستجو
جستجوی کاربر بسته شده
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر
برچسب زمان هدف زمان سرآمدن مدیر قطع دسترسی کننده پارامترهای بستن دلیل
‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۳۴ Mehran (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Rah (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • بستن خودکار غیرفعال است
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
 
‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۳۳ Kazem.J (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Rah (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۳۳ Jaber (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Rah (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • بستن خودکار غیرفعال است
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
 
‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۳۳ Ebreza (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Rah (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • بستن خودکار غیرفعال است
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
 
‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۳۰ Azizpeyman (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Rah (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • بستن خودکار غیرفعال است
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
 
‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۲۸ دانا (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Rah (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • بستن خودکار غیرفعال است
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
 
‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۲۸ Navid (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Rah (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • بستن خودکار غیرفعال است
 
‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۲۶ Qubad (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Rah (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • بستن خودکار غیرفعال است
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
 
‏۲۲ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۴۰ Hampiman (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Rah (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۲۲ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۴۰ Morteza (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Rah (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۲۱ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۲۴ Ehsan (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۲۱ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۰۱ Alirezarash (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۲۱ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۰۱ Said (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۲۱ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۴۸ Ali (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۱۳ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۱ Omid (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Ehsan (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
 
‏۲۰ مارس ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۳۳ Tahmaseb (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها)
 • بستن خودکار غیرفعال است
 
‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۵۹ Kazem (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها)
 • بستن خودکار غیرفعال است
نام کاربری نامناسب
‏۲ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۲۵ Zarin (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • بستن خودکار غیرفعال است
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
 
‏۲ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۲۴ تندر (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • بستن خودکار غیرفعال است
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
 
‏۲ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۲۴ احترام (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • بستن خودکار غیرفعال است
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
 
‏۲ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۲۴ Sohdas0522 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
 
‏۲ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۲۳ Shahab (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • بستن خودکار غیرفعال است
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
 
‏۲ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۲۱ اکباتان90 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • بستن خودکار غیرفعال است
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
 
‏۲ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۲۱ ترمان594 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • بستن خودکار غیرفعال است
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
 
‏۲ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۲۰ سهراب ایرانی (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
 
‏۲ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۱۹ مسعود توتونچى (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها)
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
 
‏۲۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۵۶ نسیم هامون (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Qubad (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۲۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۵۵ ولنجک تهرانی (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Qubad (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۲۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۵۵ عبدالعلی معصومی (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Qubad (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۲۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۵۴ سردشتی (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Qubad (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۲۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۵۴ بابک (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Qubad (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۲۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۵۴ امیدوار (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Qubad (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۲۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۵۴ آرمین آریان (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Qubad (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۲۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۵۴ آرش35 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Qubad (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۲۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۵۱ Siamak (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Qubad (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۲۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۴۹ RezaMehrani (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Qubad (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۲۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۴۹ PuyaAzadeh (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Qubad (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۲۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۴۹ Pupak (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Qubad (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۲۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۴۹ Pirman (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Qubad (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۲۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۴۹ Norry (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Qubad (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۲۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۴۸ Payamirani (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Qubad (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۲۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۴۸ Mojtaba (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Qubad (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۲۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۴۸ Majiraz (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Qubad (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۲۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۴۸ Hadi19 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Qubad (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۲۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۴۸ Dana67 (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Qubad (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۲۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۴۸ Bozorgan (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Qubad (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۲۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۴۸ BaharShad (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Qubad (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۲۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۴۷ Azim (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Qubad (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۲۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۴۶ Arabi (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Qubad (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۲۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۴۶ Amirt (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Qubad (بحث | مشارکت‌ها)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر