حزب کار ایران (توفان)

از ایران پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو
حزب کار ایران (توفان)
بنیانگذاراحمد قاسمی ، غلامحسین فروتن و عباس سغائی
بنیانگذاری۱۳۳۵
روزنامهتوفان-توفان الکترونیکی
مراممارکسیست-لنینیست
کشور ایران
وبگاه
www.toufan.org

حزب کار ایران (توفان)

حزب کار ایران (توفان) حزبی «مارکسیست – لنینیست» است. این حزب در سال ۱۹۵۶ توسط سه تن از اعضای حزب توده ایران، به نامهای احمد قاسمی و غلامحسین فروتن و عباس سغائی، که با انتقاد از تحولات در حزب کمونیست شوروی، از حزب توده جدا شدند، تاسیس شد و در سال ۱۹۶۷ به نام «سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان» اعلام موجودیت نمود.                                     

سابقه

یکی از نمادهای حزب توفان

حزب کار ایران (توفان) حزبی «مارکسیست – لنینیست» است. این حزب در سال ۱۹۵۶ توسط سه تن از اعضای حزب توده ایران، به نامهای احمد قاسمی و غلامحسین فروتن و عباس سغائی، که با انتقاد از تحولات در حزب کمونیست شوروی، از حزب توده جدا شدند، تاسیس شد و در سال ۱۹۶۷ به نام «سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان» اعلام موجودیت نمود. «در پی اختلافات درونی سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان، انشعابی در سال ۱۳۵۶ رخ داد که سه تشکل تحت نام های «حزب کمونیست کارگران و دهقانان ایران»، «سازمان توده زحمتکشان ایران»  و «سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان»، فعالیتهای مستقلانه خود را آغاز کردند. بنابه مصوبه دومین کنگره حزب در دومین پلنوم کمیته مرکزی در فروردین ۱۳۶۰ مطابق با شرایط و اوضاع اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران همراه با تغییراتی در برنامه و اساسنامه، نام حزب از حزب کمونیست کارگران و دهقانان ایران به حزب کار ایران تغییر یافت  و از آن تاریخ تحت نام حزب کار ایران به فعالیت خود  ادامه داده است . نام سازمان توده زحمتکشان ایران نیز یکسال پس از انقلاب در ۱۳۵۸ به سازمان کارگران مبارزه ایران تغییر یافت.»

وحدت با سایر سازمانهای کمونیستی

«در زمینه وحدت با سایر سازمانهای مدعی کمونیستی سند زیر را انتشار داه و ضرورت وجودی حزب واحد طبقه کارگر  را چنین بیان داشتنند : " حزب طبقه کارگر پیشرفتی برای نفی پراکند گی و نزدیکی همه  مارکسیست لنینیست هاست . مسلما ما برای وحدت سازمانی با هر تشکل کمونیستی آماده ایم  ولی  آغاز این گام نخستین را به آمدن  همه  موکول نمی کنیم. اگر مسئولیت کمونیستی وایمان  به مارکسیسم لنینیسم موجود باشد گذشتن از این موانع به سهولت مقدور است. البته ما خواهان وحدت  با همه مارکسیت لنینیستها هستیم  ولی کمونیستها  از نظر ما شامل کسانی نمی شوند  که با گذشته  رویزیونیستی  و  بدون برخورد به آن گذشته ادعای کمونیستی میکنند. بنظر ما آنها که سی سال تجربه پر بار دیکتاتوری پرولتاریا در شوروی سوسیالیستی زمان  لنین  و  استالین  را با یک بر چسب  و غیر مسئولانه  "بوروکراسی" به دور می ریزند  و پر مدعانه  و خیال آسوده  سر بر بالین می گذارند  که گویا فیلسوف مآبانه تحیل تاریخی کرده اند با مارکسیسم لنینیسم کاری ندارند .......... کسانی که در پی نبرد طبقاتی  و  روز قطعی جدال هستند باید از هم اکنون با روحیه اصولی ، عدم هراس از دشمنان ، توانائی مبارزه سیاسی و تئوریک ، اندیشه  به  وحدت  و انسجام سازمانی بار آرند. حزب واحد طبقه کارگر گامی نخست در این جهت است  و  نه پایان تلاش ما برای نزدیکی به مارکسیت لنینیستها . " »

طرفداری از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران

این حزب در زمینه برنامه هسته ای جمهوری اسلامی موضعی تایید کننده دارد و از این سیاست جمهوری اسلامی دفاع می کند.

کنفرانس بین‌المللی احزاب و سازمان‌های مارکسیست لنینیست (اتحاد و مبارزه)

این حزب عضوی از «کنفرانس بین‌المللی احزاب و سازمان‌های مارکسیست لنینیست (اتحاد و مبارزه)» است.  این تجمع ‌شبکه‌ای بین‌المللی از احزاب کمونیست است که طرفدار خط انور خوجه و حزب کار آلبانی هستند. اسامی بعضی از این احزاب به قرار زیر است:

حزب کمونیست( مارکسیست-لنینیست) پانامه، مائوئیست های عرب، سازمان کارگران افغانستان (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست، عمدتا مائوئیست)، حزب کمونیست پیرو – کمیته منطقه یی مانترو روجا، مرکز مارکسیستی-لنینیستی-مائوئیستی-بلژیک، حزب کمونیست مارکسیست-لنینیست-مائوئیست {بنگلادیش}، حزب کمونیست اکوادور- آفتاب سرخ

Unión Obrera Comunista (MLM) – Colombia, Colectivo Odio de Clase – Estado Español, Grupo Reconstrucción – PERUCRPM – Estado Español, Organización Comunista Bandera Roja – Estado Español

رسانه ها

نشریه توفان  نشریه ارگان این است

توفان الکترونیکی

سایت حزب:توفان http://www.toufan.org 

منابع

برنامه این حزب مندرج در سایت این حزب   http://www.toufan.org

تاریخچه مختصری از حزب کار ایران (توفان) مندرج در سایت این حزب

اعلامیه مشترک احزاب و سازمانهای مارکسیست-لنینیست-مائوئیست مصوبه ی ۲۶ دسامبر ۲۰۱۲ برگردان به فارسی دری از: سازمان کارگران افغانستان http://www.massline.net/?p=488