حزب کمونیست ایران (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست)

از ایران پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو

حزب کمونیست ایران (مارکسیست – لنینیست - مائوئیست)

حزب کمونیست ایران (مارکسیست – لنینیست – مائوئیست) حزبی است چپ گرا که در جهت انجام یک انقلاب دمکراتیک تحت رهبری طبقه کارگر برای عبور به انقلاب سوسیالیستی در ایران و انجام انقلاب پرولتری جهانی فعالیت می کند. هدف نهایی این حزب محو طبقات و تحقق کمونیسم در جهان است.

سابقه

حزب کمونیست ایران (مارکسیست – لنینیست – مائوئیست) حزبی است چپ گرا که در جهت انجام یک انقلاب دمکراتیک تحت رهبری طبقه کارگر برای عبور به انقلاب سوسیالیستی در ایران و انجام انقلاب پرولتری جهانی فعالیت می کند. هدف نهایی این حزب محو طبقات و تحقق کمونیسم در جهان است. سابقه این حزب به سازمانی مائوئیست به نام «اتحادیه کمونیست های ایران (سربداران) که در سالهای دهه 50 شمسی از وحدت چند گروه مائوئیست تشکیل شد بر میگردد. در اردیبهشت سال 1380 این اتحادیه «کنگره موسس حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) را برگزار و در اول ماه مه همان سال خود را به این نام معرفی نمود. این حزب ادامه همان جریان اتحادیه کمونیست های ایران معروف به سربداران است. این حزب در حال حاضر عضو «جنبش انقلابی انترناسیونالیستی» است که در آن احزاب دیگری در دنیا که از نظر فکری به هم نزدیک هستند شرکت دارند. در سال 2003 میلادی که سازمان مجاهدین خلق ایران در محاصره توطئه های رژیم و شرکایش قرار گرفته بود این حزب در دو اطلاعیه که انتشار داد تاکید کرد:

«از همان زماني كه روشن شد آمريكا قصد حمله به عراق را دارد و هنگامي كه اين تجاوز آغاز شد، يك دغدغه همه نيروها و انسانهاي انقلابي و شرافتمند اين بود كه در ميان اين غوغاي ارتجاعي و خونين سرنوشت سازمان مجاهدين چه مي شود. امروز مرتجعين اسلامي توطئه چيني و حمله به اين سازمان را آغاز كرده اند... طبق اخبار، دار و دسته آدمكش وابسته به رژيم اسلامي به نيروهاي مجاهدين حمله برده و تعدادي از افراد اين سازمان را به قتل رسانده و تعدادي را زخمي كرده اند. بي شك اين عمل تبهكارانه نمي تواند بدون گرفتن تائيديه از آمريكائي ها صورت گرفته باشد. اين جنايت و طرح هاي شومي از اينگونه را بايد با تمام قوا افشاء و محكوم كرد... واقعيت اين است كه حمله به اين سازمان بخشي از بده بستان هاي پشت پرده ميان سران جمهوري اسلامي با امپرياليسم آمريكا و بريتانيا است. واقعيت اين است كه امپرياليستها بزرگترين دشمنان مردمند و جز به منافع خود پايبند هيچ چيز ديگر نيستند و ذره اي براي جان انسانها ارزش قائل نيستند. بدون شك كشتار افراد مجاهدين دل هر انسان آزاديخواهي را بدرد آورده است و مردم ما اين جنايت را به امپرياليستهاي آمريكا و بريتانيا و جمهوري اسلامي نخواهند بخشيد. سازمان مجاهدين خلق بايد حقايق را به همان صورتي كه هست براي جهانيان افشاء كنند، آماج مبارزه شان را امپرياليستهاي آمريكائي و بريتانيائي و جمهوري اسلامي قرار دهند. در اين صورت مسلما مردم ترقيخواه جهان با قدرت بيشتري به حمايت از آنان برخواهند خاست. امروز همه نيروها و افراد ضد امپرياليست و ضد ارتجاع در جنبش ايران موظفند كه سركوب مجاهدين توسط امپرياليستها را محكوم كرده و در تظاهراتهاي اعتراضي اين سازمان در خارج كشور با شعارهائي كه با صراحت امپرياليسم آمريكا و بريتانيا و جمهوري اسلامي را آماج قرار مي دهد، شركت كنند.» منبع: اطلاعیه های این حزب تحت نام سرکوب سازمان مجاهدین خلق ایران توسط آمریکا و انگلیس محکوم است. 15 و 21 آوریل 2003 میلادی»

«جنبش انقلابی انترناسیونالیستی»

«حزب كمونيست ايران (م ل م) بمثابه يكي از اعضاي جنبش انقلابي انترناسيوناليستي، در اتحاد با احزاب و سازمان هاي ماركسيست ـ لنينيست ـ مائوئيست عضو اين جنبش، مجدانه در راه تدوين مشي عمومي جنبش بين المللي كمونيستي و مبارزه براي ايجاد يك انترناسيونال كمونيستي نوين، تلاش مي كند. در جامعه كثيرالمله ايران كه ستم ملي (شووينيسم فارس) بر ملل ديگر اعمال مي شود، مبارزه عليه اين ستم يكي از اصول مهم انترناسيوناليستي حزب است.»

اسامی بعضی از این احزاب از این قرار است:

حزب پرولتري پوربا بنگلا (بنگلادش)، حزب كمونيست افغانستان، حزب كمونيست انقلابي، آمريكا، حزب كمونيست ايران (م ل م)، حزب كمونيست بنگلادش (م ل)، حزب كمونيست پرو، حزب كمونيست سيلان (مائوئيست)، حزب كمونيست مائوئيست (ايتاليا)، حزب كمونيست مائوئيست (تركيه و كردستان شمالي)، حزب كمونيست نپال (مائوئيست)، حزب كمونيست هند (م ل) ناكسالباری، گروه كمونيستي انقلابي كلمبيا، سازمان كمونيستي ماركسيست-لنينيستي تونس، مركز كمونيستي مائوئيستي (هند)

برنامه عمومی

در «اساسنامه حزب كمونيست ايران (ماركسيست ـ لنينيست ـ مائوئيست) مصوبه كنگره موسس حزب كمونيست ايران (ماركسيست ـ لنينيست ـ مائوئيست) 11 ارديبهشت 1380» در مورد برنامه عمومی این حزب آمده است:

«برنامه پايه اي حزب كمونيست ايران (م ل م) عبارتست از انجام انقلاب دمكراتيك نوين تحت رهبري طبقه كارگر و گذار بلافاصله به انقلاب سوسياليستي و كمك به پيروزي انقلاب در همه كشورها و پيشروي انقلاب جهاني پرولتري...

هدف نهائي حزب كمونيست ايران (م ل م) محو طبقات و تحقق كمونيسم در جهان است... وظيفه مركزي انقلاب عبارت است از كسب قدرت سياسي از طريق قهر. سرنگوني دولت ارتجاعي و وابسته به امپرياليسم جمهوري اسلامي ايران از طريق جنگ طولاني مدت خلق متحقق مي شود. طبقه كارگر براي عملي كردن اين وظيفه، قشرها و طبقات خلقي و ملل تحت ستم و توده وسيع زنان را تحت رهبري خود متحد مي كند. دهقانان فقير و بي زمين نيروي عمده انقلاب و نزديكترين متحد طبقه كارگر هستند... حزب كمونيست ايران (م ل م) براي سرنگوني مسلحانه دولت حاكم دست به ايجاد و رهبري ارتش توده اي خلق و جبهه متحد مي زند. شالوده جبهه متحد استراتژيك، اتحاد كارگران و دهقانان تحت رهبري طبقه كارگر است... حزب كمونيست ايران (م ل م) يكي از گردان هاي ارتش بين المللي پرولتارياست و پيشبرد مبارزه انقلابي در ايران را سهم گرفتن در پيشبرد مبارزه انقلابي پرولتارياي بين المللي مي داند... شالوده حزب كمونيست ايران (م ل م)، بر بستر مبارزات انقلابي عليه امپرياليسم و ارتجاع در ايران و جهان ريخته شد...»

انقلاب جهاني و برنامه حداكثر

«ما در عصر امپرياليسم و انقلابات پرولتري بسر مي بريم... واژگون كردن اين دنياي طبقاتي و نابرابر و وارونه كه به زور توپ و تفنگ طبقات استثمارگر سر پا ايستاده، در دستور روز تاريخ قرار دارد... امپرياليستها و مرتجعين جهان بي دريغ عليه كمونيسم مي تازند و با تمام قوا مي كوشند تا آرمان گرائي كمونيستي را در ذهن انقلابيون از بين ببرند. اما مبارزه براي نابودي سرمايه داري و برقراري جامعه كمونيستي در جهان، تنها راه نجات نوع بشر از منجلاب جامعه طبقاتي است. فقط ايدئولوژي كمونيستي مي تواند اكثريت مردم جهان را از يوغ ستم و استثمار رها كند. به قول مائوتسه دون: كمونيسم، تنها ايدئولوژي رهائيبخش عصر ماست... پرولتارياي بين المللي مجهز به اين ايدئولوژي، علم و روش انقلابي و با اتكاء به اين دستاوردها و تجارب، دور نويني از تلاشهاي آگاهانه و سازمان يافته را براي كسب قدرت سياسي آغاز كرده است...»

رسانه ها

نشریه حقیقت ارگان حزب

نشریه آتش

 منابع

اساسنامه و برنامه حزب مندرج در سایت حزب كمونيست ايران (م ل م)  http://www.cpimlm.com