حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست

از ایران پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو


حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست
بنیانگذارکوروش مدرسی
شعارانقلاب اجتماعی طبقه کارگر
بنیانگذاری۳ شهریور ۱۳۸۳
انشعاباز حزب کمونیست کارگری ایران منشعب شد
روزنامهحکمتیست-کمونیست
مرامسوسیالیسم
کشور ایران
وبگاه
حکمتیست

«حزب كمونيست كارگري ايران – حكمتيست»

این حزب به دنبال درگذشت رهبر خود منصور حکمت از انشعاب در «حزب کمونیست کارگری ایران» بوجود آمد. در ابتدا یکی از کادرهای این حزب به نام «کورش مدرسی» با 21 نفر از دیگر کادرهای حزبی جریان «حزب کمونیست کارگری- حکمتیست» را به وجود آورد.

سابقه

این حزب به دنبال درگذشت رهبر خود «منصور حکمت» از انشعاب در حزب کمونیست کارگری بوجود آمد. در ابتدا یکی از کادرهای این حزب به نام «کورش مدرسی» با 21 نفر از دیگر کادرهای حزبی جریان «حزب کمونیست کارگری- حکمتیست» را به وجود آورد. این حزب به سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی با رهبری حزب خود معتقد است. مبارزه مسلحانه و فدرالیسم در ایران را قبول ندارد.

معرفی

این حزب در اطلاعيه ای به تاریخ ٣ شهريور ١٣٨٣ – ٢٤ اوت ٢٠٠٤ اعلام موجوديت کرد و در آن خود را به این ترتیب معرفی نمود:

«با اين اطلاعيه تشکيل حزب کمونيست کارگرى ايران - حکمتيست و آغاز فعاليت آن را اعلام ميکنيم. اين حزب، ادامه سنت حزبى کمونيسم کارگرى و خط منصور حکمت است که به دنبال تحولات درونى حزب کمونيست کارگرى ايران ناچار به سازماندهى کمونيسم کارگرى در قالب حزبى جديد شده است. حزب کمونيست کارگرى ايران - حکمتيست يک حزب مارکسيستى متعهد به سازماندهى انقلاب اجتماعى طبقه کارگر براى برچيدن نظام سرمايه دارى و برپايى جامعه‌اى نوين مبتنى بر برابرى اقتصادى و اجتماعى، آزادى سياسى انسانها و شکوفايى خلاقيت هاى مادى و معنوى بشرى است. حزب ما تداوم بخش جنبش کمونيسم کارگرى و همان افق و خط مشى است که منصور حکمت پرچم آنرا بر افراشت و به اين اعتبار خود را حکمتيست ميداند. حزب ما يک حزب انترناسيوناليستى است و براى همبستگى بين المللى طبقه کارگر تلاش ميکند. در ايران، حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست براى تبديل طبقه کارگر به يک نيروى قدرتمند اجتماعى و سياسى، استقرار حکومت کارگرى يعنى جمهورى سوسياليستى و تحقق برنامه "يک دنياى بهتر" مبارزه ميکند. سرنگونى جمهورى اسلامى يکى از ملزومات اوليه تحقق اين هدف است. حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست ايجاد يک حزب سياسى مدرن، اجتماعى و توده اى کمونيستى در ايران و تصرف قدرت سياسى را بعنوان شرط سازمان دادن انقلاب اجتماعى طبقه کارگر هدف قرار ميدهد.»

کوروش مدرسی بنیانگذار حزب حکمتیست

این حزب در کنفرانس اول کادرهای خود، استراتژی خود را اینگونه اعلام می کند:

«هدف فورى و بلاواسطه حزب کمونيست کارگرى ايران – حکمتيست تصرف قدرت سياسى، اعلام حکومت سوسياليستى و سازمان دادن انقلاب اجتماعى طبقه کارگر است. لازمه اين امر سرنگونی جمهوری اسلامی... حزب کمونيست کارگرى ايران – حکمتيست در هر حال تلاش خواهد کرد که در کنار سازمان دادن تشکل هاي مختلف توده اى، خود بعنوان يک نيروى قدرتمند مردم را متشکل کند و در صحنه سياسي و اجتماعى ايران عروج کند. »

بنياد هاي اجتماعي و فکري کمونيسم کارگري

«تغيير جهان و ايجاد دنيايي بهتر يک اميد و آرمان هميشگي انسانها در طول تاريخ جامعه بشري بوده است. عليرغم رواج ايده هاي قدرگرايانه و خرافي اعم از مذهبي و غير مذهبي حتي در دنياي باصطلاح مدرن امروز، ايده هايي که هريک به نحوي علاج ناپذيري و مقدر بودن وضع موجود را تبليغ ميکنند، زندگي واقعي و عمل روزمره توده هاي وسيع مردم همواره حاکي از يک اميد و باور عميق به امکان پذيري و حتي اجتناب ناپذيري يک آينده بهتر است. اين اميد که دنياي فردا ميتواند از محروميت ها و مشقات و کمبودها و زشتي هاي امروز رها باشد، اين اعتقاد که عمل امروز انسان ها، چه جمعي و چه فردي، در تعيين چند و چون دنياي فردا موثر است، يک نگرش ريشه دار و قدرتمند در جامعه است که زندگي و حرکت توده هاي وسيع مردم را جهت ميدهد.  کمونيسم کارگري قبل از هر چيز به اينجا تعلق دارد، به اميد و اعتقاد انسان هاي بيشمار و نسلهاي پي در پي به اينکه ساختن يک آينده بهتر، يک جهان بهتر، بدست خود انسان، ضروري و ميسر است.»

 اصول سازمانى حزب کمونیست کارگرى- حکمتیست (خط رسمی) مصوب کنگره هفتم حزب حکمتیست فوریه ٢٠١٤

«حزب کمونیست کارگرى - حکمتیست یک سازمان انقلابى مارکسیستى است که براى متشکل کردن و هدایت طبقه کارگر براى تحقق انقلاب کمونیستى تشکیل شده است. حزب کمونیست کارگرى - حکمتیست ظرفى براى اتحاد و فعالیت کارگران کمونیست و همه مبارزین راه انقلاب کمونیستى طبقه کارگر است. عضویت در حزب کمونیست کارگرى - حکمتیست امرى داوطلبانه است. هرکس که خود را کمونیست و در اهداف اجتماعى حزب شریک بداند و آماده باشد براى تحقق این اهداف در چهارچوب حزب کمونیست کارگرى - حکمتیست به فعالیت متشکل بپردازد، میتواند به عضویت حزب درآید. کناره گیرى و خروج از حزب نیز امرى آزاد و داوطلبانه است. حزب حكمتیست یك حزب سیاسى است. مبناى وحدت در آن اتحاد دراهداف اجتماعى اعلام شده در بیانیه تاسیس و برنامه حزب و همچنین وحدت اراده وعمل یکپارچه حزب در اجراى سیاست هاى مصوب نهادهاى رسمى حزب است. حزب حکمتیست در مورد تئوری و مباحث تئوریک رای گیری نمیکند. موضع گیری های رسمی حزب به عرصه سیاسی و به حداقل لازم برای تضمین عملکرد واحد حزب در عرصه های اصلی سیاست محدود است.»

منشور سرنگونی جمهوری اسلامی ایران

«سرنگونی بی قید و شرط و کامل جمهوری اسلامی، باز داشتن عوامل آن از امکان مقاومت در مقابل مردم و پاشاندن بنیادهای زندگی مدنی و همچنین تضمین حق مردم در انتخاب آزاد و آگاه نظام حکومتی آینده کشور، اساس منشور سرنگونی جمهوری اسلامی است. سرنگونی جمهوری اسلامی پیش شرط تضمین حق مردم در تعیین نظام آتی ایران است. معنی پیروزی جنبش سرنگونی، جایگزین شدن جمهوری اسلامی با یک دولت موقت با وظیفه اعلام فوری مطالبات انقلابی زیر به عنوان قانون و اجرای بی قید و شرط آنها است.

۱ - اعلام سرنگونی و انحلال جمهوری اسلامی

۲ - انحلال و خلع سلاح سپاه پاسداران، ارتش و کلیه دارودسته های نظامی و شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی، تحت کنترل گرفتن کامل کلیه امکانات تسلیحاتی، تدارکاتی و اموال و دارائی های این ارگانها و نهادها .

۳ - انحلال کامل وزارت اطلاعات.

۴ - قابل دسترس کردن کلیه آرشیوها، بایگانی ها و پرونده های دولت از جمله سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات برای مردم.

۵ - مصادره کلیه موقوفات و اموال و دارائی های نهادهای سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک اسلامی، اموال سران جمهوری اسلامی، "حوزه های علمیه" و نهادها و مدارس اسلامی و استفاده از آنها برای رفع نیازهای مادی، معنوی، تفریحی، سیاسی و اجتماعی مردم.

۶ - انحلال کلیه "حوزه های علمیه"

۷ - دستگیری سران جمهوری اسلامی

۸ - مسلح کردن مردم در میلیس های توده ای برای دفاع از آزادی، برای سرکوب مقاومت بازماندگان جمهوری اسلامی و تعرض هر نیروئی به آزادی ها و حقوق مردم.

۹ - اعلام جدائی کامل مذهب از دولت و آموزش و پرورش.

۱۰ - لغو کلیه قوانین و مقرراتی که منشاء مذهبی دارند. اعلام آزادی مذهب و بی مذهبی.

۱۱- اعلام آزادی بی قید و شرط عقیده، بیان، مطبوعات، اجتماعات، تشکل، تحزب و اعتصاب.

۱۲ – اعلام برابری کامل و بی قید و شرط زن و مرد در حقوق مدنی و فردی. لغو کلیه قوانین و مقرراتی که ناقض این اصل است.

۱۳- اعلام برابری کامل حقوق همه شهروندان، صرفنظر از جنسیت، مذهب، ملیت، نژاد و تابعیت.

۱۴ - آزادی کلیه زندانیان سیاسی.

۱۵ - لغو مجازات اعدام.

۱۶ - دسترسی همگانی بویژه تشکلهای توده ای مردم و احزاب سیاسی به رسانه های جمعی دولتی.

۱۷- لغو تمام پیمان های ضد مردمی، نظامی،  سلطه طلبانه و سرکوبگرانه 

۱۸- ـ لغو تمام کمکهای مالی و نظامی به دسته های قومی و مذهبی   

۱۹- لغو دیپلماسی سری

۲۰ – تضمین بیمه بیکاری مکفی برای همه افراد آماده بکار بالای ۱۶ سال. پرداخت بیمه بیکاری مکفی و سایر هزینه های ضروری به کلیه کسانی که به علل جسمی یا روانی توان اشتغال به کار ندارند.

۲۱ – ارجاع مساله تعیین نظام حکومتی آینده ایران و تهیه قانون اساسی به مجمع نمایندگان مستقیم مردم حداکثر ظرف ۶ ماه.

۲۲ - برگزاری رفراندم در مناطق کرد نشین غرب ایران، زیر نظارت مراجع رسمی بین المللی، برای دادن حق انتخاب آزاد و آگاه به مردم این مناطق برای ماندن در ایران بعنوان اتباع متساوی الحقوق با دیگران و یا جدائی از ایران و تشکیل دولت مستقل. این رفراندم باید با خروج نیروهای نظامی دولت مرکزی و تضمین یک دوره فعالیت آزادانه کلیه احزاب سیاسی در کردستان، به منظور آشنا کردن توده مردم با برنامه و سیاست و نظرشان در این همه پرسی، انجام شود.

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست (خط رسمی) همه مردم آزادیخواه، احزاب سیاسی، تشکل های توده ای و فعالین سیاسی را فرا میخواند که برای دفاع از جامعه ایران در مقابل هر نوع سازش با جمهوری اسلامی و برای حفاظت از جامعه در مقابل استیلای دارودسته های ارتجاعی و باند سیاهی اسلامی، قومی و عشیره ای و کانگسترهای سیاسی این منشور را مورد حمایت قرار دهند.

رهبری حزب

رئیس دفتر سیاسی این حزب رحمان حسین‌زاده و دبیر کمیته مرکزی آن فاتح شیخ است.

رسانه ها

نشریات:  نشریه حکمتیست هفتگی

               نشریه کمونیست ماهانه   

تلویزیون پرتو

سایت:سایت حکمتیست

سازمانها و نهادها:

انجمن ماركس- حكمت، نشريه الكترونيكي – سياسي خبري ايران تريبون، سايت زنان در خاورميانه به زبان انگليسي، سايت اول کودکان: کمپين بين المللی در دفاع از حقوق کودکان، نشريه الكترونيكي – سياسي خبري ايران تلگراف،  سايت انجمن بي خدايان،  حزب كمونيست كارگري عراق،  سايت عليه جنگ و در دفاع از مدنيت جامعه ايران،  سازمان سراسري پناهندگان ايراني، كميته كردستان حزب حكمتيست، مركز خبري كميته تشكيلات كل كشور حزب حكمتيست،  كميته كمونيستي شقايق – حزب حكمتيست، حزب كمونيست كارگري كردستان عراق،  سايت پاسخ، تلويزيون پرتو،  سازمان آزادي زن عراق،  بوپيشه وه (كردي)، رهايي, سازمان رهايي زن،   سايت افقي نوين.  

منبع

اسناد منتشره در سایت این حزب

 کنفرانس موسس حزب کمونیست کارگری حکمتیست شهريور ١٣٨٣  - سپتامبر ٢٠٠٤ به نقل از اسناد منتشره در سایت این حزب 

سایت حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی) فوریه ۲۰۱۸-  بهمن ۱۳۹