آمار رسانه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آمارها دربارهٔ نوع‌های پرونده‌ای به روزشده. این فقط شامل آخرین نسخهٔ پرونده است. نسخه‌های قدیمی یا حذف‌شده مسثنی هستند.

ویدئوها

نوع مایمافزونه‌های محتملتعداد پرونده‌هاحجم ترکیبی
video/mp4.mp4، .m4a، .m4p، .m4b، .m4r، .m4v۲۱ (۰٫۴۵۶%)۶۸٬۱۴۸٬۵۰۳ بایت (۶۴٫۹۹ مگابایت؛ ۱۴٫۵٪)

حجم کل پرونده این بخش: ۶۸٬۱۴۸٬۵۰۳ بایت (۶۴٫۹۹ مگابایت; ۱۴٫۵%)

صدا

نوع مایمافزونه‌های محتملتعداد پرونده‌هاحجم ترکیبی
audio/mpeg.mpga، .mpa، .mp2، .mp3۱۰ (۰٫۲۱۷%)۲۴٬۸۷۶٬۵۵۰ بایت (۲۳٫۷۲ مگابایت؛ ۵٫۳٪)
application/ogg.ogx، .ogg، .ogm، .ogv، .oga، .spx، .opus۱ (۰٫۰۲۱۷%)۴٬۱۸۳٬۳۳۴ بایت (۳٫۹۹ مگابایت؛ ۰٫۸۹۱٪)

حجم کل پرونده این بخش: ۲۹٬۰۵۹٬۸۸۴ بایت (۲۷٫۷۱ مگابایت; ۶٫۱۹%)

طراحی‌ها (تصاویر برداری)

نوع مایمافزونه‌های محتملتعداد پرونده‌هاحجم ترکیبی
image/svg+xml.svg۲ (۰٫۰۴۳۴%)۸۳٬۸۴۰ بایت (۸۲ کیلوبایت؛ ۰٫۰۱۷۹٪)

حجم کل پرونده این بخش: ۸۳٬۸۴۰ بایت (۸۲ کیلوبایت; ۰٫۰۱۷۹%)

تصاویر بیت‌مپ

نوع مایمافزونه‌های محتملتعداد پرونده‌هاحجم ترکیبی
image/jpeg.jpeg، .jpg، .jpe۴٬۳۳۹ (۹۴٫۲%)۳۱۸٬۲۸۴٬۷۵۵ بایت (۳۰۳٫۵۴ مگابایت؛ ۶۷٫۸٪)
image/png.png، .apng۲۱۹ (۴٫۷۵%)۵۲٬۰۶۶٬۰۵۷ بایت (۴۹٫۶۵ مگابایت؛ ۱۱٫۱٪)
image/gif.gif۱۳ (۰٫۲۸۲%)۱٬۷۲۰٬۹۳۷ بایت (۱٫۶۴ مگابایت؛ ۰٫۳۶۷٪)
image/webp.webp۲ (۰٫۰۴۳۴%)۱۸۶٬۲۷۲ بایت (۱۸۲ کیلوبایت؛ ۰٫۰۳۹۷٪)

حجم کل پرونده این بخش: ۳۷۲٬۲۵۸٬۰۲۱ بایت (۳۵۵٫۰۱ مگابایت; ۷۹٫۳%)

همه پرونده‌ها

حجم کل همه پرونده برای همهٔ پرونده‌ها: ۴۶۹٬۵۵۰٬۲۴۸ بایت (۴۴۷٫۸ مگابایت)