تغییرات مرتبط

پرش به ناوبری پرش به جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۳ اکتبر ۲۰۲۲ ‏۰۳:۱۳
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲ اکتبر ۲۰۲۲

     ‏۲۲:۴۲  ۱۱ مهر تفاوتتاریخچه Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۲:۱۵  ۱۰ مهر‏‏ ۳ تغییر تاریخچه+۸۶۰[Safa‏ (۳×)]
     
‏۱۲:۱۵ (فعلی | قبلی) +۲۰ Safa بحث مشارکت‌ها اصلاح ارقام
     
‏۱۲:۱۵ (فعلی | قبلی) +۸۰۸ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۷:۵۵ (فعلی | قبلی) +۳۲ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۱ اکتبر ۲۰۲۲

     ‏۰۸:۴۷  ۷ مهر‏‏ ۲ تغییر تاریخچه+۸۳۵[Safa‏ (۲×)]
     
‏۰۸:۴۷ (فعلی | قبلی) +۳۰ Safa بحث مشارکت‌ها اصلاح ارقام
     
‏۰۸:۴۷ (فعلی | قبلی) +۸۰۵ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۸:۴۲  ۹ مهر‏‏ ۴ تغییر تاریخچه+۱٬۲۸۳[Safa‏ (۴×)]
     
‏۰۸:۴۲ (فعلی | قبلی) +۲۰ Safa بحث مشارکت‌ها اصلاح ارقام
     
‏۰۸:۴۲ (فعلی | قبلی) +۷۵۵ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۳۸ (فعلی | قبلی) +۵۰۷ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۷:۰۵ (فعلی | قبلی) Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲

     ‏۱۴:۲۷  ۹ مهر تفاوتتاریخچه -۹۰ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۸:۵۵  ۸ مهر‏‏ ۳ تغییر تاریخچه+۱٬۰۳۰[Safa‏ (۳×)]
     
‏۰۸:۵۵ (فعلی | قبلی) +۱۷۳ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۵۲ (فعلی | قبلی) +۲۲۶ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۴۸ (فعلی | قبلی) +۶۳۱ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۲۸ سپتامبر ۲۰۲۲

     ‏۱۳:۵۰  ۶ مهر تفاوتتاریخچه +۳۱۲ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۳:۴۴  ۷ مهر‏‏ ۲ تغییر تاریخچه[Safa‏ (۲×)]
     
‏۱۳:۴۴ (فعلی | قبلی) Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۳:۱۶ (فعلی | قبلی) -۱۰ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲

     ‏۱۶:۱۲  ۶ مهر تفاوتتاریخچه +۴۸ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۰:۵۵  ۵ مهر‏‏ ۲ تغییر تاریخچه+۹۰۲[Safa‏ (۲×)]
     
‏۱۰:۵۵ (فعلی | قبلی) +۱۳ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۰۶ (فعلی | قبلی) +۸۸۹ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲

     ‏۱۴:۴۸  ۵ مهر تفاوتتاریخچه Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۰:۵۶  ۴ مهر تفاوتتاریخچه +۵۸۱ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری