تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۶ آوریل ۲۰۲۰ ‏۰۹:۲۶
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۶ آوریل ۲۰۲۰

     ‏۰۸:۳۲  ایران‌پدیا:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۱۵‏‏ ۴ تغییر تاریخچه-۱۵[Ehsan‏ (۴×)]
     
‏۰۸:۳۲ (فعلی | قبلی) Ehsan بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۸:۳۲ (فعلی | قبلی) Ehsan بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۸:۳۱ (فعلی | قبلی) Ehsan بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۸:۳۰ (فعلی | قبلی) -۱۷ Ehsan بحث مشارکت‌ها

‏۵ آوریل ۲۰۲۰

     ‏۲۳:۲۳  کاربر:Khosro/صفحه تمرین امه سزر‏‏ ۳ تغییر تاریخچه-۹۶۷[Khosro‏ (۳×)]
     
‏۲۳:۲۳ (فعلی | قبلی) +۱٬۹۱۱ Khosro بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۲۳:۲۰ (فعلی | قبلی) -۸۷۶ Khosro بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۱:۵۴ (فعلی | قبلی) -۲٬۰۰۲ Khosro بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۲۱:۲۰  عملیات کربلای ۴‏‏ ۷ تغییر تاریخچه-۹۷[Ehsan‏ (۷×)]
     
‏۲۱:۲۰ (فعلی | قبلی) -۱۲۰ Ehsan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۹:۲۵ (فعلی | قبلی) Ehsan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۹:۲۲ (فعلی | قبلی) +۱۵ Ehsan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۹:۲۱ (فعلی | قبلی) +۲۱۳ Ehsan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۹:۱۸ (فعلی | قبلی) +۴۶۶ Ehsan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۹:۱۶ (فعلی | قبلی) +۲۸۴ Ehsan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۹:۰۷ (فعلی | قبلی) -۹۵۷ Ehsan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۲۰:۵۳  کاربر:Abbas/صفحه تمرین3‏‏ ۲ تغییر تاریخچه-۲٬۲۱۰[Abbas‏ (۲×)]
     
‏۲۰:۵۳ (فعلی | قبلی) Abbas بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۲۰:۵۲ (فعلی | قبلی) -۲٬۲۱۱ Abbas بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۸:۵۰  کنفرانس گوادلوپ‏‏ ۴ تغییر تاریخچه+۴۳۳[Ehsan‏ (۴×)]
     
‏۱۸:۵۰ (فعلی | قبلی) ۰ Ehsan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۸:۴۹ (فعلی | قبلی) +۱۳۴ Ehsan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۸:۴۳ (فعلی | قبلی) +۲۹۸ Ehsan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۸:۲۸ (فعلی | قبلی) Ehsan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
نو    ‏۱۸:۲۵  ایران‌پدیا:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۰/۱۵‏‏ ۳ تغییر تاریخچه+۲٬۴۷۷[Ehsan‏ (۳×)]
     
‏۱۸:۲۵ (فعلی | قبلی) +۱۱ Ehsan بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۸:۲۵ (فعلی | قبلی) ۰ Ehsan بحث مشارکت‌ها
نو    
‏۱۸:۲۴ (فعلی | قبلی) +۲٬۴۶۶ Ehsan بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «شورش در زندان‌های ایران پس از شیوع ویروس کرونا در ایران آغاز شد. با شیوع و...» ایجاد کرد

‏۴ آوریل ۲۰۲۰

     ‏۲۱:۱۲  ویروس کرونا در ایران‏‏ ۲ تغییر تاریخچه+۴٬۰۹۳[Abbas‏ (۲×)]
     
‏۲۱:۱۲ (فعلی | قبلی) +۳٬۰۴۳ Abbas بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۹:۱۶ (فعلی | قبلی) +۱٬۰۵۰ Abbas بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۹:۱۸  مرجان تفاوتتاریخچه -۱۰ Ehsan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۸:۵۱  شکرالله پاکنژاد تفاوتتاریخچه +۲۰ Ehsan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۲:۰۵  کاربر:Abbas/صفحه تمرین3‏‏ ۲ تغییر تاریخچه-۷۴۶[Abbas‏ (۲×)]
     
‏۱۲:۰۵ (فعلی | قبلی) +۱٬۲۵۵ Abbas بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۱:۳۴ (فعلی | قبلی) -۲٬۰۰۱ Abbas بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۱:۰۲  کاربر:Khosro/صفحه تمرین امه سزر‏‏ ۲ تغییر تاریخچه-۲٬۹۶۳[Khosro‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۰۲ (فعلی | قبلی) -۲٬۲۸۵ Khosro بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۹:۲۶ (فعلی | قبلی) -۶۷۸ Khosro بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۹:۱۲ سیاههٔ بارگذاری‌ها Abbas بحث مشارکت‌ها پرونده:سند شماره ۲ اورژانس.JPG را بارگذاری کرد ‏

‏۳ آوریل ۲۰۲۰

     ‏۲۳:۳۰  ویروس کرونا در ایران‏‏ ۳ تغییر تاریخچه+۱۶٬۱۰۸[Abbas‏ (۳×)]
     
‏۲۳:۳۰ (فعلی | قبلی) +۱۳۷ Abbas بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۲۳:۲۸ (فعلی | قبلی) +۷٬۳۵۳ Abbas بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۲۲:۵۰ (فعلی | قبلی) +۸٬۶۱۸ Abbas بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۲۳:۲۹ سیاههٔ بارگذاری‌ها Abbas بحث مشارکت‌ها پرونده:سند شماره ۱ اورژانس.JPG را بارگذاری کرد ‏
     ‏۲۳:۱۳  کاربر:Khosro/صفحه تمرین امه سزر‏‏ ۶ تغییر تاریخچه-۱۳٬۴۰۰[Khosro‏ (۶×)]
     
‏۲۳:۱۳ (فعلی | قبلی) -۲٬۰۸۱ Khosro بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۲۳:۱۱ (فعلی | قبلی) -۱۷۸ Khosro بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۲۳:۰۳ (فعلی | قبلی) -۲٬۴۷۲ Khosro بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۲۱:۳۱ (فعلی | قبلی) -۳٬۰۶۵ Khosro بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۱:۱۸ (فعلی | قبلی) -۵٬۰۵۵ Khosro بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۲۳ (فعلی | قبلی) -۵۴۹ Khosro بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۲۲:۱۱  حمله نیروهای ارتش عراق به قرارگاه اشرف ۱۹ فروردین ۱۳۹۰ تفاوتتاریخچه +۲۹۵ Ehsan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۵:۰۶  سرهنگ خلبان بهزاد معزی تفاوتتاریخچه -۵۰۹ Ehsan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۴:۵۹  وحید حقانیان‏‏ ۲ تغییر تاریخچه-۱۷۸[Ehsan‏ (۲×)]
     
‏۱۴:۵۹ (فعلی | قبلی) -۲۲۴ Ehsan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۴:۳۶ (فعلی | قبلی) +۴۶ Ehsan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۴:۳۲  شیخ محمد خیابانی تفاوتتاریخچه Ehsan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۰:۴۴  کاربر:Abbas/صفحه تمرین3 تفاوتتاریخچه -۱۳۳ Abbas بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۲ آوریل ۲۰۲۰

نو    ‏۲۳:۰۷  کاربر:Khosro/صفحه تمرین امه سزر‏‏ ۲ تغییر تاریخچه+۱۶۷٬۷۰۱[Khosro‏ (۲×)]
     
‏۲۳:۰۷ (فعلی | قبلی) -۵۳۸ Khosro بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
نو    
‏۲۲:۵۰ (فعلی | قبلی) +۱۶۸٬۲۳۹ Khosro بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «سعدی شیرازی با نام اصلی ابومحمد مصلح‌الدین ابومحمد عبدالله بن مشرف بن مصلح...» ایجاد کرد برچسب: ویرایش‌گر دیداری