تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۳ اکتبر ۲۰۲۲ ‏۰۳:۰۱
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۳ اکتبر ۲۰۲۲

نو    ‏۰۰:۱۵  اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ ایران‏‏ ۳ تغییر تاریخچه+۱۱۸٬۴۶۶[Rah‏ (۳×)]
     
‏۰۰:۱۵ (فعلی | قبلی) -۲۶ Rah بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۰:۱۲ (فعلی | قبلی) -۵۷ Rah بحث مشارکت‌ها
نو    
‏۰۰:۱۱ (فعلی | قبلی) +۱۱۸٬۵۴۹ Rah بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{Update|type=مقاله|demospace=main|date={{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTYEAR}}}}{{Infobox civil conflict | title = اعترا...» ایجاد کرد
نو    ‏۰۰:۱۲  تظاهرات ایران ۱۴۰۱‏‏ ۲ تغییر تاریخچه+۷۲[Rah‏ (۲×)]
     
‏۰۰:۱۲ (فعلی | قبلی) -۱۱۸٬۴۷۷ Rah بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ ایران برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    
‏۰۰:۰۸ (فعلی | قبلی) +۱۱۸٬۵۴۹ Rah بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{Update|type=مقاله|demospace=main|date={{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTYEAR}}}}{{Infobox civil conflict | title = اعترا...» ایجاد کرد
     ‏۰۰:۰۹  قیام شهریور۱۴۰۱ تفاوتتاریخچه -۱۱۸٬۴۹۲ Rah بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به تظاهرات ایران ۱۴۰۱ برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    ‏۰۰:۰۶  ایران‌پدیا:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۲/۴۰ تفاوتتاریخچه +۴٬۷۴۲ Rah بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات |تصویر = 200px |عنوان تصویر...» ایجاد کرد
     ‏۰۰:۰۵  ایران‌پدیا:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۲/۳۹ تفاوتتاریخچه -۲۶۱ Rah بحث مشارکت‌ها

‏۲ اکتبر ۲۰۲۲

     ‏۲۲:۴۲  ۱۱ مهر تفاوتتاریخچه Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۲۰:۴۳  قیام شهریور۱۴۰۱‏‏ ۹ تغییر تاریخچه+۳۸٬۵۴۵[Safa‏ (۹×)]
     
‏۲۰:۴۳ (فعلی | قبلی) +۱۷۳ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۶:۱۵ (فعلی | قبلی) +۲٬۷۹۳ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۱:۱۷ (فعلی | قبلی) +۴٬۶۰۵ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۱:۰۳ (فعلی | قبلی) +۳٬۴۱۱ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۹:۱۵ (فعلی | قبلی) +۹٬۲۳۱ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۹:۰۳ (فعلی | قبلی) Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۹:۰۰ (فعلی | قبلی) +۹۷۸ Safa بحث مشارکت‌ها اصلاح ارقام
     
‏۰۹:۰۰ (فعلی | قبلی) +۱۱٬۲۵۰ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۱۸ (فعلی | قبلی) +۶٬۱۰۷ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۷:۲۵  دادگاه بین‌المللی مردمی آبان تفاوتتاریخچه +۳٬۹۰۳ Khosro بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۶:۳۶  مسعود رجوی تفاوتتاریخچه +۳۲ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۶:۰۹  (سیاههٔ بارگذاری‌ها)[Safa‏ (۶×)]
     
‏۱۶:۰۹ Safa بحث مشارکت‌ها پرونده:بهرام بیضایی ۳.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۱۶:۰۷ Safa بحث مشارکت‌ها پرونده:بهرام بیضایی ۲.JPG را بارگذاری کرد ‏
     
‏۱۱:۵۳ Safa بحث مشارکت‌ها پرونده:پرستو صفری.JPG را بارگذاری کرد ‏
     
‏۱۱:۵۱ Safa بحث مشارکت‌ها پرونده:فاطمه قربان‌حسینی.JPG را بارگذاری کرد ‏
     
‏۱۱:۵۰ Safa بحث مشارکت‌ها پرونده:علی خوشنام‌وند.JPG را بارگذاری کرد ‏
     
‏۱۱:۴۸ Safa بحث مشارکت‌ها پرونده:عنایت‌اله رفیعی.JPG را بارگذاری کرد ‏
     ‏۱۲:۱۵  ۱۰ مهر‏‏ ۳ تغییر تاریخچه+۸۶۰[Safa‏ (۳×)]
     
‏۱۲:۱۵ (فعلی | قبلی) +۲۰ Safa بحث مشارکت‌ها اصلاح ارقام
     
‏۱۲:۱۵ (فعلی | قبلی) +۸۰۸ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۷:۵۵ (فعلی | قبلی) +۳۲ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۱:۵۳  مهسا امینی تفاوتتاریخچه +۵۱۷ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۱ اکتبر ۲۰۲۲

     ‏۲۳:۲۷  اسدالله لاجوردی‏‏ ۲ تغییر تاریخچه+۲۳[Sayfe‏ (۲×)]
     
‏۲۳:۲۷ (فعلی | قبلی) +۱۶ Sayfe بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۲۲:۴۲ (فعلی | قبلی) Sayfe بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۰:۵۵  قیام شهریور۱۴۰۱‏‏ ۵ تغییر تاریخچه+۱۰٬۴۱۵[Safa‏ (۵×)]
     
‏۱۰:۵۵ (فعلی | قبلی) +۹٬۶۳۵ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۷:۵۳ (فعلی | قبلی) Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۷:۵۰ (فعلی | قبلی) Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۷:۳۴ (فعلی | قبلی) +۵۴۵ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۷:۱۲ (فعلی | قبلی) +۲۳۵ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۸:۴۷  ۷ مهر‏‏ ۲ تغییر تاریخچه+۸۳۵[Safa‏ (۲×)]
     
‏۰۸:۴۷ (فعلی | قبلی) +۳۰ Safa بحث مشارکت‌ها اصلاح ارقام
     
‏۰۸:۴۷ (فعلی | قبلی) +۸۰۵ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۸:۴۲  ۹ مهر‏‏ ۴ تغییر تاریخچه+۱٬۲۸۳[Safa‏ (۴×)]
     
‏۰۸:۴۲ (فعلی | قبلی) +۲۰ Safa بحث مشارکت‌ها اصلاح ارقام
     
‏۰۸:۴۲ (فعلی | قبلی) +۷۵۵ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۳۸ (فعلی | قبلی) +۵۰۷ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۷:۰۵ (فعلی | قبلی) Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲

     ‏۲۲:۲۱  قیام شهریور۱۴۰۱‏‏ ۳ تغییر تاریخچه+۱٬۹۱۲[Safa‏ (۳×)]
     
‏۲۲:۲۱ (فعلی | قبلی) +۲۴۱ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۲۱:۲۹ (فعلی | قبلی) +۶۳۶ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۴:۵۹ (فعلی | قبلی) +۱٬۰۳۵ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
نو    ‏۱۵:۱۹  باقرخان تفاوتتاریخچه +۳۸ Khosro بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به باقر خان برچسب: تغییر مسیر جدید
     ‏۱۵:۱۸  باقر خان تفاوتتاریخچه Khosro بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۴:۲۷  ۹ مهر تفاوتتاریخچه -۹۰ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۸:۵۵  ۸ مهر تفاوتتاریخچه +۱۷۳ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری