تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۰ مهٔ ۲۰۲۲ ‏۰۵:۲۷
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۱۹ مهٔ ۲۰۲۲

     ‏۲۱:۲۴  ۳۰ اردیبهشت تفاوتتاریخچه -۱۰ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۲۱:۲۲  ۲۹ اردیبهشت‏‏ ۱۰ تغییر تاریخچه+۱٬۸۸۱[Safa‏ (۱۰×)]
     
‏۲۱:۲۲ (فعلی | قبلی) +۷۱ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۵۹ (فعلی | قبلی) +۱۲ Safa بحث مشارکت‌ها اصلاح ارقام
     
‏۱۰:۵۸ (فعلی | قبلی) Safa بحث مشارکت‌ها ←‏زادروزها: اصلاح ارقام
     
‏۱۰:۵۸ (فعلی | قبلی) +۱۱ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۵۸ (فعلی | قبلی) +۶۱۲ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۵۳ (فعلی | قبلی) -۸۶ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۵۲ (فعلی | قبلی) +۸۰ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۵۸ (فعلی | قبلی) +۲۴ Safa بحث مشارکت‌ها اصلاح ارقام
     
‏۰۸:۵۸ (فعلی | قبلی) +۱۳ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۵۷ (فعلی | قبلی) +۱٬۱۳۶ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۸:۵۲  ۲۸ اردیبهشت‏‏ ۴ تغییر تاریخچه+۲٬۰۵۲[Safa‏ (۴×)]
     
‏۰۸:۵۲ (فعلی | قبلی) +۵۲ Safa بحث مشارکت‌ها اصلاح ارقام
     
‏۰۸:۵۲ (فعلی | قبلی) +۱٬۹۰۴ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۶:۵۴ (فعلی | قبلی) Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۶:۵۲ (فعلی | قبلی) +۹۳ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۶:۵۰  ۲۶ اردیبهشت تفاوتتاریخچه +۱۲۹ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۶:۵۰  ۲۶ خرداد‏‏ ۲ تغییر تاریخچه[Safa‏ (۲×)]
     
‏۰۶:۵۰ (فعلی | قبلی) -۱۲۶ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۶:۴۲ (فعلی | قبلی) +۱۲۹ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۶:۴۹  ۲۹ خرداد تفاوتتاریخچه Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۱۸ مهٔ ۲۰۲۲

     ‏۲۳:۲۴  اشرف ۳‏‏ ۲ تغییر تاریخچه+۹٬۵۵۰[Safa‏ (۲×)]
     
‏۲۳:۲۴ (فعلی | قبلی) +۱۱۳ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۲۳:۱۹ (فعلی | قبلی) +۹٬۴۳۷ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۲۳:۲۳ سیاههٔ بارگذاری‌ها Safa بحث مشارکت‌ها پرونده:مایک پمپئو.JPG را بارگذاری کرد ‏
     ‏۲۲:۱۶  ۲۹ اردیبهشت تفاوتتاریخچه -۱۲ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۲۲:۱۴  ۲۸ اردیبهشت تفاوتتاریخچه +۲۱۹ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۱۷ مهٔ ۲۰۲۲

     ‏۲۲:۱۷  کاربر:Safa/2صفحه تمرین‏‏ ۲۱ تغییر تاریخچه+۳۱٬۲۲۱[Safa‏ (۲۱×)]
     
‏۲۲:۱۷ (فعلی | قبلی) -۸۲۳ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۲۲:۱۲ (فعلی | قبلی) +۵٬۴۶۴ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۲۱:۵۴ (فعلی | قبلی) +۱۰۲ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۵:۳۴ (فعلی | قبلی) Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۵:۳۴ (فعلی | قبلی) -۴۱۶ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۵:۳۳ (فعلی | قبلی) +۱۰ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۵:۲۵ (فعلی | قبلی) +۱۲۰ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۵:۲۲ (فعلی | قبلی) +۱۵ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۵:۲۰ (فعلی | قبلی) +۲۴۰ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۴:۵۴ (فعلی | قبلی) -۶٬۱۹۵ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۱:۳۴ (فعلی | قبلی) +۱۶٬۸۰۲ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۵۳ (فعلی | قبلی) Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۵۳ (فعلی | قبلی) +۲۰۷ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۴۷ (فعلی | قبلی) +۱۰۳ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۴۲ (فعلی | قبلی) -۱۱۶ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۴۲ (فعلی | قبلی) +۱٬۰۳۱ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۳۱ (فعلی | قبلی) Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۳۰ (فعلی | قبلی) Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۲۹ (فعلی | قبلی) -۴۸ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۲۸ (فعلی | قبلی) +۱۰۳ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۲۷ (فعلی | قبلی) +۱۴٬۶۲۷ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۲۱:۴۸  (سیاههٔ بارگذاری‌ها)[Safa‏ (۴×)]
     
‏۲۱:۴۸ Safa بحث مشارکت‌ها پرونده:هدی صابر.JPG را بارگذاری کرد ‏
     
‏۱۵:۲۴ Safa بحث مشارکت‌ها پرونده:بهنام ابراهیم زاده.JPG را بارگذاری کرد ‏
     
‏۱۰:۵۱ Safa بحث مشارکت‌ها پرونده:دست‌نوشته هدی صابر.JPG را بارگذاری کرد ‏
     
‏۱۰:۴۶ Safa بحث مشارکت‌ها پرونده:مزار هدی صابر.JPG را بارگذاری کرد ‏
     ‏۰۹:۲۲  ۲۷ اردیبهشت تفاوتتاریخچه +۴۴ Safa بحث مشارکت‌ها اصلاح ارقام