تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۹ دسامبر ۲۰۱۹ ‏۲۲:۵۳
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۹ دسامبر ۲۰۱۹

     ‏۲۲:۴۱  کاربر:Abbas/صفحه تمرین4‏‏ ۸ تغییر تاریخچه+۲۰٬۶۴۷[Abbas‏ (۸×)]
     
‏۲۲:۴۱ (فعلی | قبلی) +۸٬۵۶۱ Abbas بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۲۱:۰۹ (فعلی | قبلی) -۱۶۳ Abbas بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۷:۲۵ (فعلی | قبلی) +۱۶۸ Abbas بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۷:۲۱ (فعلی | قبلی) +۶٬۷۹۷ Abbas بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۶:۰۰ (فعلی | قبلی) -۴۱ Abbas بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۵:۵۸ (فعلی | قبلی) +۲٬۴۸۴ Abbas بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۱:۱۱ (فعلی | قبلی) +۲٬۶۰۳ Abbas بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۹:۴۶ (فعلی | قبلی) +۲۳۸ Abbas بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۲۲:۱۶  کاربر:Safa/3صفحه تمرین‏‏ ۶ تغییر تاریخچه+۲٬۴۸۱[Safa‏ (۶×)]
     
‏۲۲:۱۶ (فعلی | قبلی) +۴۳۴ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۶:۲۷ (فعلی | قبلی) -۱۸۱ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۶:۲۱ (فعلی | قبلی) +۵۵۸ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۴۵ (فعلی | قبلی) Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۴۱ (فعلی | قبلی) Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۴۰ (فعلی | قبلی) +۱٬۶۷۵ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۲۱:۲۲  کاربر:Javad/9صفحه تمرین‏‏ ۱۰ تغییر تاریخچه+۸٬۳۸۴[Javad‏ (۱۰×)]
     
‏۲۱:۲۲ (فعلی | قبلی) +۷۶۱ Javad بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۲۱:۱۰ (فعلی | قبلی) +۳۷۳ Javad بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۷:۱۶ (فعلی | قبلی) +۴۵۷ Javad بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۶:۵۷ (فعلی | قبلی) +۳۳۳ Javad بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۳۵ (فعلی | قبلی) +۲۲۲ Javad بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۳۱ (فعلی | قبلی) +۴٬۱۱۴ Javad بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۱۹ (فعلی | قبلی) +۱۰۰ Javad بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۰۲ (فعلی | قبلی) -۱۲۱ Javad بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۹:۳۰ (فعلی | قبلی) +۱٬۱۴۸ Javad بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۹:۰۱ (فعلی | قبلی) +۹۹۷ Javad بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۲۱:۱۹  موقعیت انقلابی‏‏ ۲ تغییر تاریخچه+۱۶۴[Safa‏؛ Ahmadrazi‏]
     
‏۲۱:۱۹ (فعلی | قبلی) +۱۶۵ Ahmadrazi بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۳۰ (فعلی | قبلی) Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۲۱:۱۸ سیاههٔ بارگذاری‌ها Ahmadrazi بحث مشارکت‌ها پرونده:موقعیت انقلابی در ایران.JPG را بارگذاری کرد ‏
     ‏۱۷:۲۶  کاربر:Omid/1صفحه تمرین‏‏ ۴ تغییر تاریخچه+۱٬۳۰۱[Omid‏ (۴×)]
     
‏۱۷:۲۶ (فعلی | قبلی) +۱۹ Omid بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۱:۴۷ (فعلی | قبلی) +۶۸ Omid بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۱:۴۴ (فعلی | قبلی) +۱۲۱ Omid بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۳۹ (فعلی | قبلی) +۱٬۰۹۳ Omid بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۵:۱۸  طلسم اختناق‏‏ ۳ تغییر تاریخچه[Safa‏؛ Abbas‏ (۲×)]
     
‏۱۵:۱۸ (فعلی | قبلی) Abbas بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۱:۳۵ (فعلی | قبلی) Abbas بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۴۴ (فعلی | قبلی) Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۱:۵۵  کاربر:Safa/2صفحه تمرین‏‏ ۳ تغییر تاریخچه+۳۵٬۰۵۸[Ahmadrazi‏ (۳×)]
     
‏۱۱:۵۵ (فعلی | قبلی) +۳۲٬۷۰۵ Ahmadrazi بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۴۶ (فعلی | قبلی) Ahmadrazi بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۴۵ (فعلی | قبلی) +۲٬۳۵۲ Ahmadrazi بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۱:۴۹  انقلاب کوبا تفاوتتاریخچه Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۱:۴۶  چه گوارا تفاوتتاریخچه +۳۵ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۱:۳۰  کاربر:Hossein/صفحه تمرین5‏‏ ۶ تغییر تاریخچه+۴۶٬۵۳۷[Hossein‏ (۶×)]
     
‏۱۱:۳۰ (فعلی | قبلی) Hossein بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۱:۱۷ (فعلی | قبلی) +۳٬۴۳۸ Hossein بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۵۲ (فعلی | قبلی) +۵۲۱ Hossein بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۱۵ (فعلی | قبلی) +۹۷ Hossein بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۹:۵۷ (فعلی | قبلی) +۵٬۸۳۴ Hossein بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۹:۵۵ (فعلی | قبلی) +۳۶٬۶۴۵ Hossein بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
نو    ‏۱۰:۴۹  کانون شورشی تفاوتتاریخچه +۵۳ Ahmadrazi بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به کانون‌های شورشی برچسب: تغییر مسیر جدید
     ‏۰۸:۳۹  توتالیتاریزم تفاوتتاریخچه -۱۴ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۸:۳۹  کاربر:Khosro/صفحه تمرین مادرذاکری‏‏ ۲ تغییر تاریخچه-۱۲[Javad‏ (۲×)]
     
‏۰۸:۳۹ (فعلی | قبلی) Javad بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۳۱ (فعلی | قبلی) -۱۹ Javad بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۸:۳۶  علی گلزاده غفوری تفاوتتاریخچه -۱۷ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری