تغییرات مرتبط

پرش به ناوبری پرش به جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، رده:نام رده را وارد کنید). تغییرات مربوط به صفحات در فهرست پیگیری‌‌تان پررنگ هستند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر اخیر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز گذشته
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌ جزئی
نمایش تغییرات جدید با شروع از ‏۳۰ نوامبر ۲۰۲۲ ‏۱۳:۲۸
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
اندازهٔ صفحه به این تعداد بایت تغییر یافته است.

‏۲۹ نوامبر ۲۰۲۲

     ‏۱۷:۳۴  ۹ آذر‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۱۰۳ [Safa‏ (۲×)]
     
‏۱۷:۳۴ (کنونی | قبلی) +۱۱۱ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۷:۲۵ (کنونی | قبلی) −۸ Safa بحث مشارکت‌ها (←‏مرگ‌ها) برچسب: ویرایشگر دیداری

‏۲۸ نوامبر ۲۰۲۲

     ‏۱۵:۳۷  ۸ آذر تفاوتتاریخچه +۴۹۰ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۳:۲۷  ۷ آذر‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۱۰۳ [Safa‏ (۲×)]
     
‏۱۳:۲۷ (کنونی | قبلی) −۱ Safa بحث مشارکت‌ها (←‏زادروزها) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۳:۲۶ (کنونی | قبلی) +۱۰۴ Safa بحث مشارکت‌ها (←‏درگذشت‌ها) برچسب: ویرایشگر دیداری

‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۲

     ‏۲۰:۴۳  ۷ آذر‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۲۶۵ [Safa‏ (۳×)]
     
‏۲۰:۴۳ (کنونی | قبلی) +۱۰ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۲۰:۳۳ (کنونی | قبلی) +۱۶ Safa بحث مشارکت‌ها (اصلاح ارقام)
     
‏۲۰:۳۳ (کنونی | قبلی) +۲۳۹ Safa بحث مشارکت‌ها (←‏زادروزها) برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۳۰  ۶ آذر‏‏ ۶ تغییر تاریخچه +۱٬۰۹۳ [Safa‏ (۶×)]
     
‏۰۸:۳۰ (کنونی | قبلی) +۲۶ Safa بحث مشارکت‌ها (←‏درگذشت‌ها) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۸:۲۶ (کنونی | قبلی) +۱۲۸ Safa بحث مشارکت‌ها (←‏درگذشت‌ها) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۸:۲۴ (کنونی | قبلی) +۱۳ Safa بحث مشارکت‌ها (اصلاح ارقام)
     
‏۰۸:۰۳ (کنونی | قبلی) +۷۳۹ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۷:۴۱ (کنونی | قبلی) +۱۸۵ Safa بحث مشارکت‌ها (←‏رویدادها) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۷:۱۶ (کنونی | قبلی) Safa بحث مشارکت‌ها (←‏درگذشت‌ها) برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۸:۲۹  ۳ آذر تفاوتتاریخچه −۱۵۱ Safa بحث مشارکت‌ها (←‏درگذشت‌ها) برچسب: ویرایشگر دیداری

‏۲۶ نوامبر ۲۰۲۲

     ‏۰۷:۴۲  ۶ آذر تفاوتتاریخچه +۸۶۰ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۷:۱۸  ۵ آذر تفاوتتاریخچه +۷۸۲ Safa بحث مشارکت‌ها (←‏رویدادها) برچسب: ویرایشگر دیداری

‏۲۵ نوامبر ۲۰۲۲

     ‏۱۸:۵۹  ۵ آذر‏‏ ۴ تغییر تاریخچه +۹۴۴ [Safa‏ (۴×)]
     
‏۱۸:۵۹ (کنونی | قبلی) Safa بحث مشارکت‌ها (←‏رویدادها) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۸:۵۸ (کنونی | قبلی) Safa بحث مشارکت‌ها (←‏زادروزها) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۸:۵۸ (کنونی | قبلی) +۲۸ Safa بحث مشارکت‌ها (اصلاح ارقام)
     
‏۱۸:۵۷ (کنونی | قبلی) +۹۰۷ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری

‏۲۴ نوامبر ۲۰۲۲

     ‏۲۲:۰۶  ۴ آذر‏‏ ۴ تغییر تاریخچه +۱۷۵ [Safa‏ (۴×)]
     
‏۲۲:۰۶ (کنونی | قبلی) +۷۹ Safa بحث مشارکت‌ها (←‏مرگ‌ها) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۲۱:۲۵ (کنونی | قبلی) −۱ Safa بحث مشارکت‌ها (←‏مناسبت‌ها) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۲۱:۱۵ (کنونی | قبلی) −۶۱ Safa بحث مشارکت‌ها (←‏مرگ‌ها) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۲۱:۱۴ (کنونی | قبلی) +۱۵۸ Safa بحث مشارکت‌ها (←‏زادروزها) برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۲۱:۲۴  ۵ آذر‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۵۸ [Safa‏ (۲×)]
     
‏۲۱:۲۴ (کنونی | قبلی) −۱ Safa بحث مشارکت‌ها (←‏مناسبت‌ها) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۲۱:۱۸ (کنونی | قبلی) +۵۹ Safa بحث مشارکت‌ها (←‏مرگ‌ها) برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۸:۲۵  ۳ آذر تفاوتتاریخچه +۱٬۱۳۹ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری

‏۲۳ نوامبر ۲۰۲۲

     ‏۲۱:۴۳  ۳ آذر‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۱۶۵ [Safa‏ (۳×)]
     
‏۲۱:۴۳ (کنونی | قبلی) −۱ Safa بحث مشارکت‌ها (←‏رویدادها) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۲۱:۳۶ (کنونی | قبلی) −۹ Safa بحث مشارکت‌ها (←‏مناسبت‌ها) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۲۱:۳۵ (کنونی | قبلی) +۱۷۵ Safa بحث مشارکت‌ها (←‏زادروزها) برچسب: ویرایشگر دیداری