تغییرات مرتبط

پرش به ناوبری پرش به جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱ ‏۲۰:۰۸
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱

     ‏۱۱:۳۸  ۱۷ دی‏‏ ۴ تغییر تاریخچه+۸۳[علیرضا‏ (۴×)]
     
‏۱۱:۳۸ (فعلی | قبلی) +۸۳ علیرضا بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۱:۳۸ (فعلی | قبلی) -۴۶۰ علیرضا بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده
     
‏۱۱:۳۵ (فعلی | قبلی) +۳۷۱ علیرضا بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۱:۰۶ (فعلی | قبلی) +۸۹ علیرضا بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱

     ‏۰۸:۴۰  ۱ مهر تفاوتتاریخچه +۹۷ علیرضا بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۸:۳۹  ۲ مرداد تفاوتتاریخچه +۲۱۵ علیرضا بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۸:۳۲  ۷ مهر‏‏ ۲ تغییر تاریخچه-۳۰۱[Rah‏؛ علیرضا‏]
     
‏۰۸:۳۲ (فعلی | قبلی) -۱۳۱ Rah بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۷:۵۸ (فعلی | قبلی) -۱۷۰ علیرضا بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۸:۲۶  ۵ مهر تفاوتتاریخچه -۲۴ Rah بحث مشارکت‌ها اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح ارقام، اصلاح سجاوندی برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده
     ‏۰۸:۲۵  ۲ مهر‏‏ ۲ تغییر تاریخچه+۲۵۹[Rah‏؛ علیرضا‏]
     
‏۰۸:۲۵ (فعلی | قبلی) +۸۹ Rah بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۷:۵۹ (فعلی | قبلی) +۱۷۰ علیرضا بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۸:۲۲  ۳۱ شهریور تفاوتتاریخچه -۳۵ Rah بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۸:۲۰  ۲۹ شهریور تفاوتتاریخچه +۳۵ Rah بحث مشارکت‌ها اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده

‏۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱

     ‏۰۸:۲۴  ۷ مرداد تفاوتتاریخچه +۱۲۱ علیرضا بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۷:۵۴  ۳ دی تفاوتتاریخچه +۱۱۶ علیرضا بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۷:۵۲  ۱۷ بهمن تفاوتتاریخچه +۱۴۱ علیرضا بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری