تغییرات مرتبط

پرش به ناوبری پرش به جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۸ اوت ۲۰۲۲ ‏۱۲:۰۶
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۸ اوت ۲۰۲۲

     ‏۰۹:۳۹  ۱۷ مرداد‏‏ ۵ تغییر تاریخچه+۱٬۹۸۴[Safa‏ (۵×)]
     
‏۰۹:۳۹ (فعلی | قبلی) +۶۳ Safa بحث مشارکت‌ها اصلاح ارقام
     
‏۰۹:۳۹ (فعلی | قبلی) Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۹:۳۸ (فعلی | قبلی) Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۹:۳۶ (فعلی | قبلی) +۱٬۸۵۳ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۱۹ (فعلی | قبلی) +۷۸ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۷ اوت ۲۰۲۲

     ‏۱۷:۴۵  ۱۶ آبان‏‏ ۴ تغییر تاریخچه+۴٬۷۹۲[Safa‏ (۴×)]
     
‏۱۷:۴۵ (فعلی | قبلی) +۴۵ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۷:۴۱ (فعلی | قبلی) Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۷:۴۱ (فعلی | قبلی) +۸۰ Safa بحث مشارکت‌ها اصلاح ارقام
     
‏۱۷:۴۱ (فعلی | قبلی) +۴٬۶۶۴ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۴:۵۹  ۱۴ آبان تفاوتتاریخچه +۱۳۱ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۴:۵۷  ۱۴ مرداد‏‏ ۲ تغییر تاریخچه+۲۴۵[Safa‏ (۲×)]
     
‏۱۴:۵۷ (فعلی | قبلی) -۱۳۴ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۴:۴۵ (فعلی | قبلی) +۳۷۹ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۶ اوت ۲۰۲۲

     ‏۱۱:۱۵  ۱۶ مرداد‏‏ ۳ تغییر تاریخچه[Safa‏ (۳×)]
     
‏۱۱:۱۵ (فعلی | قبلی) Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۱:۰۸ (فعلی | قبلی) Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۱:۰۸ (فعلی | قبلی) Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۵ اوت ۲۰۲۲

     ‏۱۵:۵۶  ۱۴ مرداد‏‏ ۴ تغییر تاریخچه+۳٬۷۳۴[Safa‏ (۴×)]
     
‏۱۵:۵۶ (فعلی | قبلی) +۸۲ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۵:۵۳ (فعلی | قبلی) +۵۷ Safa بحث مشارکت‌ها اصلاح ارقام
     
‏۱۵:۵۳ (فعلی | قبلی) +۳٬۵۹۶ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۰۳ (فعلی | قبلی) Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۹:۰۶  ۱۰ مرداد تفاوتتاریخچه +۲۸۴ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۴ اوت ۲۰۲۲

     ‏۲۰:۱۵  ۱۴ مرداد‏‏ ۲ تغییر تاریخچه+۱۵۲[Safa‏ (۲×)]
     
‏۲۰:۱۵ (فعلی | قبلی) +۱۴۶ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۱۴ (فعلی | قبلی) Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۳ اوت ۲۰۲۲

نو    ‏۲۰:۵۷  شاپور بختیار تفاوتتاریخچه +۳۸٬۰۸۸ Rah بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه زندگینامه | اندازه جعبه = | عنوان = | نام = شاپور بختیار |...» ایجاد کرد
     ‏۱۷:۰۷  ۱۲ مرداد‏‏ ۵ تغییر تاریخچه+۲٬۲۲۲[Safa‏ (۵×)]
     
‏۱۷:۰۷ (فعلی | قبلی) +۷۴ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۱:۰۴ (فعلی | قبلی) -۱۳۶ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۹:۲۶ (فعلی | قبلی) Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۹:۲۵ (فعلی | قبلی) +۴۷ Safa بحث مشارکت‌ها اصلاح ارقام
     
‏۰۹:۲۵ (فعلی | قبلی) +۲٬۲۳۵ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۱:۰۲  ۱۴ مرداد تفاوتتاریخچه +۳۳ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۲ اوت ۲۰۲۲

     ‏۲۲:۱۴  ۱۸ مرداد تفاوتتاریخچه -۶۵ Khosro بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۲۲:۱۱  ۱۷ مرداد تفاوتتاریخچه +۳۸۱ Khosro بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۲۲:۰۰  ۱۶ مرداد تفاوتتاریخچه -۱۱۲ Khosro بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۲۱:۵۱  ۱۲ مرداد تفاوتتاریخچه +۷۰ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۱:۰۸  ۱۱ مرداد‏‏ ۳ تغییر تاریخچه+۲٬۸۴۷[Safa‏ (۳×)]
     
‏۱۱:۰۸ (فعلی | قبلی) +۵۶ Safa بحث مشارکت‌ها اصلاح ارقام
     
‏۱۱:۰۸ (فعلی | قبلی) +۳۹۰ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۱۶ (فعلی | قبلی) +۲٬۴۰۱ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۸:۰۸  ۲۹ تیر تفاوتتاریخچه +۹۹ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری