تغییرات مرتبط

پرش به ناوبری پرش به جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۷ مارس ۲۰۲۱ ‏۰۷:۱۴
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۵ مارس ۲۰۲۱

نو    ‏۲۳:۰۷  ۲۱ فروردین‏‏ ۲ تغییر تاریخچه+۱٬۷۲۳[Khosro‏ (۲×)]
     
‏۲۳:۰۷ (فعلی | قبلی) +۱٬۵۱۶ Khosro بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
نو    
‏۲۲:۴۸ (فعلی | قبلی) +۲۰۷ Khosro بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{فروردین}} == رویدادها == == زادروزها == == درگذشت‌ها == == مناسبت‌ها == == پیوند ب...» ایجاد کرد
نو    ‏۲۲:۴۶  ۲۰ فروردین‏‏ ۲ تغییر تاریخچه+۱٬۰۴۸[Khosro‏ (۲×)]
     
‏۲۲:۴۶ (فعلی | قبلی) +۸۴۱ Khosro بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
نو    
‏۲۲:۳۴ (فعلی | قبلی) +۲۰۷ Khosro بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{فروردین}} == رویدادها == == زادروزها == == درگذشت‌ها == == مناسبت‌ها == == پیوند ب...» ایجاد کرد
نو    ‏۱۸:۴۹  ۱۹ فروردین‏‏ ۲ تغییر تاریخچه+۱٬۵۸۰[Khosro‏ (۲×)]
     
‏۱۸:۴۹ (فعلی | قبلی) +۱٬۳۷۳ Khosro بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
نو    
‏۱۸:۳۵ (فعلی | قبلی) +۲۰۷ Khosro بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{فروردین}} == رویدادها == == زادروزها == == درگذشت‌ها == == مناسبت‌ها == == پیوند ب...» ایجاد کرد
نو    ‏۱۸:۰۸  ۱۸ فروردین‏‏ ۲ تغییر تاریخچه+۲٬۷۳۷[Khosro‏ (۲×)]
     
‏۱۸:۰۸ (فعلی | قبلی) +۲٬۵۳۰ Khosro بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
نو    
‏۱۷:۵۲ (فعلی | قبلی) +۲۰۷ Khosro بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{فروردین}} == رویدادها == == زادروزها == == درگذشت‌ها == == مناسبت‌ها == == پیوند ب...» ایجاد کرد
نو    ‏۱۷:۲۳  ۱۶ فروردین‏‏ ۴ تغییر تاریخچه+۱٬۴۲۶[Khosro‏ (۴×)]
     
‏۱۷:۲۳ (فعلی | قبلی) +۱۳۰ Khosro بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۷:۰۷ (فعلی | قبلی) +۸۸ Khosro بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۷:۰۱ (فعلی | قبلی) +۱٬۰۰۱ Khosro بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
نو    
‏۱۶:۴۹ (فعلی | قبلی) +۲۰۷ Khosro بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{فروردین}} == رویدادها == == زادروزها == == درگذشت‌ها == == مناسبت‌ها == == پیوند ب...» ایجاد کرد
نو    ‏۱۷:۱۸  ۱۷ فروردین‏‏ ۳ تغییر تاریخچه+۱٬۱۲۳[Khosro‏ (۳×)]
     
‏۱۷:۱۸ (فعلی | قبلی) +۶۳۰ Khosro بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۷:۰۵ (فعلی | قبلی) +۲۸۶ Khosro بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
نو    
‏۱۷:۰۱ (فعلی | قبلی) +۲۰۷ Khosro بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{فروردین}} == رویدادها == == زادروزها == == درگذشت‌ها == == مناسبت‌ها == == پیوند ب...» ایجاد کرد

‏۴ مارس ۲۰۲۱

نو    ‏۲۳:۱۱  ۱۵ فروردین‏‏ ۲ تغییر تاریخچه+۱٬۲۱۶[Khosro‏ (۲×)]
     
‏۲۳:۱۱ (فعلی | قبلی) +۱٬۰۱۰ Khosro بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
نو    
‏۲۲:۵۶ (فعلی | قبلی) +۲۰۶ Khosro بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{فروردین}} == رویدادها == == زادروزها == == درگذشت‌ها== == مناسبت‌ها == == پیوند به...» ایجاد کرد
نو    ‏۲۲:۵۵  ۱۴ فروردین‏‏ ۲ تغییر تاریخچه+۱٬۲۲۲[Khosro‏ (۲×)]
     
‏۲۲:۵۵ (فعلی | قبلی) +۱٬۰۱۶ Khosro بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
نو    
‏۲۲:۴۴ (فعلی | قبلی) +۲۰۶ Khosro بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{فروردین}} == رویدادها == == زادروزها == == درگذشت‌ها== == مناسبت‌ها == == پیوند به...» ایجاد کرد
نو    ‏۲۲:۴۴  ۱۳ فروردین‏‏ ۲ تغییر تاریخچه+۱٬۰۱۲[Khosro‏ (۲×)]
     
‏۲۲:۴۴ (فعلی | قبلی) +۸۰۶ Khosro بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
نو    
‏۲۲:۳۱ (فعلی | قبلی) +۲۰۶ Khosro بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{فروردین}} == رویدادها == == زادروزها == == درگذشت‌ها== == مناسبت‌ها == == پیوند به...» ایجاد کرد
نو    ‏۲۲:۲۵  ۱۲ فروردین‏‏ ۲ تغییر تاریخچه+۱٬۳۷۶[Khosro‏ (۲×)]
     
‏۲۲:۲۵ (فعلی | قبلی) +۱٬۱۷۰ Khosro بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
نو    
‏۲۲:۰۹ (فعلی | قبلی) +۲۰۶ Khosro بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{فروردین}} == رویدادها == == زادروزها == == درگذشت‌ها== == مناسبت‌ها == == پیوند به...» ایجاد کرد
نو    ‏۲۲:۰۹  ۱۱ فروردین‏‏ ۲ تغییر تاریخچه+۸۷۷[Khosro‏ (۲×)]
     
‏۲۲:۰۹ (فعلی | قبلی) +۶۷۷ Khosro بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
نو    
‏۲۱:۵۵ (فعلی | قبلی) +۲۰۰ Khosro بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «{{فروردین}} == رویدادها == == زادروزها == == مرگ‌ها== == مناسبت‌ها == == پیوند به بی...» ایجاد کرد

‏۱ مارس ۲۰۲۱

     ‏۲۳:۲۳  ۱۴ اسفند تفاوتتاریخچه -۱۱۷ Ehsan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۲۳:۲۰  ۱۳ اسفند‏‏ ۲ تغییر تاریخچه-۳۶[Ehsan‏ (۲×)]
     
‏۲۳:۲۰ (فعلی | قبلی) -۳۰ Ehsan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۲۳:۱۹ (فعلی | قبلی) Ehsan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری