تغییرات مرتبط

پرش به ناوبری پرش به جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۸ مهٔ ۲۰۲۱ ‏۱۹:۲۶
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۱۷ مهٔ ۲۰۲۱

     ‏۲۰:۱۲  ۳۱ اردیبهشت تفاوتتاریخچه +۶۱ علیرضا بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۸:۱۴  ۲۶ اردیبهشت تفاوتتاریخچه +۱۷۴ علیرضا بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۸:۵۹  ۲۷ اردیبهشت تفاوتتاریخچه +۵۶ علیرضا بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۱۵ مهٔ ۲۰۲۱

     ‏۲۲:۴۵  ۲ خرداد تفاوتتاریخچه -۳۶۷ Rah بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۱۴ مهٔ ۲۰۲۱

     ‏۰۷:۵۷  ۳۰ اردیبهشت تفاوتتاریخچه +۲۰ Rah بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۷:۵۱  ۲۲ اردیبهشت تفاوتتاریخچه ۰ Rah بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۷:۴۹  ۲۱ اردیبهشت تفاوتتاریخچه -۳۷۸ Rah بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۱۲ مهٔ ۲۰۲۱

     ‏۱۶:۴۴  ۲۲ اردیبهشت تفاوتتاریخچه +۱۲۲ علیرضا بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۱۱ مهٔ ۲۰۲۱

     ‏۲۲:۵۰  ۲۱ اردیبهشت‏‏ ۳ تغییر تاریخچه-۶۸[علیرضا‏ (۳×)]
     
‏۲۲:۵۰ (فعلی | قبلی) -۱۵۲ علیرضا بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۲۲:۴۷ (فعلی | قبلی) -۸۸ علیرضا بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۲۲:۴۶ (فعلی | قبلی) +۱۷۲ علیرضا بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری