تغییرات مرتبط

پرش به ناوبری پرش به جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۳۰ اکتبر ۲۰۲۰ ‏۱۱:۱۶
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۳۰ اکتبر ۲۰۲۰

     ‏۰۸:۴۱  ۹ آبان‏‏ ۲ تغییر تاریخچه+۸۲[Omid‏ (۲×)]
     
‏۰۸:۴۱ (فعلی | قبلی) Omid بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۴۰ (فعلی | قبلی) +۷۷ Omid بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۲۹ اکتبر ۲۰۲۰

نو    ‏۱۸:۵۴  ۱۸ بهمن‏‏ ۲ تغییر تاریخچه+۱٬۵۸۱[Khosro‏ (۲×)]
     
‏۱۸:۵۴ (فعلی | قبلی) +۱٬۳۸۸ Khosro بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
نو    
‏۱۸:۳۳ (فعلی | قبلی) +۱۹۳ Khosro بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «== رویدادها == == زادروزها == == مرگ‌ها == == مناسبت‌ها == == پیوند به بیرون == == منا...» ایجاد کرد
نو    ‏۱۸:۳۲  ۱۷ بهمن تفاوتتاریخچه +۱٬۴۶۳ Khosro بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «'''۱۷ بهمن''' - از آغاز سال در تقویم رسمی ایران ۳۲۳ روز گذشته و به پایان آن ۴۲ روز...» ایجاد کرد برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۲۶ اکتبر ۲۰۲۰

     ‏۰۸:۳۷  ۵ آبان تفاوتتاریخچه ۰ Omid بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۲۵ اکتبر ۲۰۲۰

     ‏۱۷:۴۱  ۵ آبان‏‏ ۲ تغییر تاریخچه-۲۴[Omid‏ (۲×)]
     
‏۱۷:۴۱ (فعلی | قبلی) -۵۹ Omid بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۱۶ (فعلی | قبلی) +۳۵ Omid بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۱:۵۵  ۳ آبان‏‏ ۳ تغییر تاریخچه۰[Omid‏ (۳×)]
     
‏۱۱:۵۵ (فعلی | قبلی) ۰ Omid بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۱:۱۴ (فعلی | قبلی) -۳۵ Omid بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۱۳ (فعلی | قبلی) +۳۵ Omid بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۱:۴۶  ۱۳ آبان‏‏ ۲ تغییر تاریخچه+۴۶[Ehsan‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۴۶ (فعلی | قبلی) +۶۰ Ehsan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۱:۴۴ (فعلی | قبلی) -۱۴ Ehsan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۱:۴۲  ۹ آبان‏‏ ۲ تغییر تاریخچه+۵۴[Omid‏؛ Ehsan‏]
     
‏۱۱:۴۲ (فعلی | قبلی) +۱۹ Ehsan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۲۰ (فعلی | قبلی) +۳۵ Omid بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۱:۳۵  ۷ آبان‏‏ ۲ تغییر تاریخچه-۱۸[Omid‏؛ Ehsan‏]
     
‏۱۱:۳۵ (فعلی | قبلی) -۵۳ Ehsan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۱۸ (فعلی | قبلی) +۳۵ Omid بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۱:۳۳  ۶ آبان‏‏ ۳ تغییر تاریخچه+۶۵[Omid‏؛ Ehsan‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۳۳ (فعلی | قبلی) +۳۰ Ehsan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۱:۳۲ (فعلی | قبلی) ۰ Ehsan بحث مشارکت‌ها اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده
     
‏۱۰:۱۶ (فعلی | قبلی) +۳۵ Omid بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۱:۱۵  ۴ آبان‏‏ ۲ تغییر تاریخچه+۳۵[Omid‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۱۵ (فعلی | قبلی) ۰ Omid بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۱۵ (فعلی | قبلی) +۳۵ Omid بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۰:۲۳  ۱۱ آبان تفاوتتاریخچه +۳۴ Omid بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۰:۲۰  ۱۰ آبان تفاوتتاریخچه +۳۵ Omid بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۰:۱۹  ۸ آبان تفاوتتاریخچه +۳۵ Omid بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۰

     ‏۲۰:۱۰  ۲۸ آبان تفاوتتاریخچه +۱۶۲ Saiid بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۲۰:۰۶  ۲۹ آبان تفاوتتاریخچه +۲۴۸ Saiid بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۹:۴۶  ۲۶ آبان تفاوتتاریخچه +۲۱۳ Saiid بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۹:۴۱  ۲۴ آبان تفاوتتاریخچه +۱۱۷ Saiid بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۹:۳۹  ۲۱ آبان تفاوتتاریخچه +۵۳ Saiid بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۹:۳۷  ۱۸ آبان تفاوتتاریخچه +۲۲۷ Saiid بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۹:۲۴  ۱۶ آبان تفاوتتاریخچه +۱۲۷ Saiid بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۹:۲۰  ۱۵ آبان تفاوتتاریخچه +۲۴ Saiid بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۹:۱۹  ۱۴ آبان تفاوتتاریخچه +۹۰ Saiid بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۹:۱۷  ۱۳ آبان تفاوتتاریخچه +۳۱ Saiid بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۹:۱۶  ۱۲ آبان تفاوتتاریخچه +۶۴ Saiid بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۹:۰۹  ۱۰ آبان تفاوتتاریخچه +۲۳۹ Saiid بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۹:۰۵  ۸ آبان‏‏ ۲ تغییر تاریخچه+۱۰۴[Saiid‏ (۲×)]
     
‏۱۹:۰۵ (فعلی | قبلی) Saiid بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۹:۰۲ (فعلی | قبلی) +۱۰۲ Saiid بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۹:۰۵  ۹ آبان تفاوتتاریخچه +۱۶۹ Saiid بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۹:۰۰  ۷ آبان تفاوتتاریخچه +۲۷۲ Saiid بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۸:۵۱  ۵ آبان تفاوتتاریخچه +۱۳۰ Saiid بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۸:۴۸  ۳ آبان تفاوتتاریخچه +۲۰۴ Saiid بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری