تغییرات مرتبط

پرش به ناوبری پرش به جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۳۰ نوامبر ۲۰۲۱ ‏۱۴:۱۶
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۹ نوامبر ۲۰۲۱

     ‏۲۱:۳۵  ۸ آذر تفاوتتاریخچه +۴۹۸ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۲۸ نوامبر ۲۰۲۱

     ‏۱۲:۳۴  ۹ آذر تفاوتتاریخچه ۰ Rah بحث مشارکت‌ها اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح ارقام برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده
     ‏۱۲:۳۳  ۸ آذر‏‏ ۲ تغییر تاریخچه-۱۹[Rah‏ (۲×)]
     
‏۱۲:۳۳ (فعلی | قبلی) +۲۸ Rah بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۲:۳۰ (فعلی | قبلی) -۴۷ Rah بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۲:۲۹  ۷ آذر‏‏ ۲ تغییر تاریخچه+۴۰۹[Rah‏؛ Safa‏]
     
‏۱۲:۲۹ (فعلی | قبلی) Rah بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۱:۲۸ (فعلی | قبلی) +۴۱۳ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۲:۲۷  ۵ آذر تفاوتتاریخچه ۰ Rah بحث مشارکت‌ها اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح ارقام

‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۱

     ‏۱۱:۳۵  ۶ آذر‏‏ ۲ تغییر تاریخچه+۱۵۰[Safa‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۳۵ (فعلی | قبلی) +۱۱۱ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۱:۳۲ (فعلی | قبلی) +۳۹ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۲۵ نوامبر ۲۰۲۱

     ‏۰۹:۱۴  ۴ آذر تفاوتتاریخچه +۸۸ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۸:۴۰  ۳ آذر تفاوتتاریخچه +۱۳۱ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۲۴ نوامبر ۲۰۲۱

     ‏۱۸:۴۰  ۳ آذر تفاوتتاریخچه +۳۵۱ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۲۳ نوامبر ۲۰۲۱

     ‏۲۲:۵۱  ۲ آذر تفاوتتاریخچه +۳۶ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۲۲:۴۹  ۱ آذر تفاوتتاریخچه +۲۹ Safa بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری