ایران‌پدیا:اولین مقالهٔ شما

از ایران پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو

خوش آمدید! برای شروع، به چند نکته و توصیهٔ مهم توجه کنید:

  • برای نوشتن مقاله باید ابتدا با حساب کاربری خود وارد ایران‌پدیا شوید.
  • پس از اطمینان برای تمرین و آمادگی، نخست به‌جای نوشتن مقاله از آغاز، کوشش کنید مقاله‌های موجود در ایران‌پدیا را به‌گونهٔ جزئی ویرایش کنید تا با چگونگی و سازوکارهای مقاله نوشتن آشنا شوید.
  • پیش از هر کار دیگری جستجویی کنید تا مطمئن شوید مقاله‌ای که می‌خواهید بنویسید، پیش‌تر، ازسوی کسی دیگر نوشته نشده‌باشد. در این جستجو به نگارش‌های مختلف یک واژه دقت کنید، مانند رییس و رئیس.
  • برای آشنایی با اصول ویرایش در ایران‌پدیا، پیشنهاد می‌کنیم خودآموز ایران‌پدیا را مطالعه کنید.
آیا مقالهٔ شما جدید است؟
اول موضوع موردنظرتان را تایپ کنید، و سپس دکمه‌های جستجوی مقابل را کلیک کنید تا ببینید کسی پیش‌تر چنین مقاله‌ای ننوشته؟
  • منابع جمع کنید. مقاله‌ها باید همیشه برپایهٔ منابع معتبر نگاشته شوند. این یک اصل مهم در مقاله‌نویسی در ایران‌پدیاست.
  • از دیگران، و به‌ویژه کاربران پخته‌تر، تقاضای بازخورد کنید.
  • بهتر است ابتدا مقاله را در فضای کاربریِ خود تدوین کنید، و سپس آن را به فضای اصلی منتقل کنید. برای نمونه، اگر نام کاربری‌تان «naseri» است، می‌توانید صفحه‌ای به نام کاربر:naseri/آزمایشی را در جعبهٔ جستجو تایپ کرده، روی لینک قرمزِ آن کلیک کرده، و مطالب خود را وارد آنجا کنید.

هشیار باشید که حق تکثیر کسی یا جایی را نقض نکنید، موضوع مقاله‌تان شناخته‌شده باشد، و معیارهای دیگرِ مقاله‌نویسی را رعایت کنید.