حزب کمونیست کارگری ایران

از ایران پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو
حزب کمونیست کارگری ایران
دبیرکلحمید تقوایی
بنیانگذارمنصور حکمت
شعارانقلاب کمونیستی
بنیانگذاری۱۳۷۰
انشعابحزب حکمتیست ۱۳۸۳
روزنامهانترناسیونال
مراممارکسیسم
کشور ایران
وبگاه
سایت کارگران

حزب كمونيست كارگري ايران

حزب کمونیست کارگری ایران یک حزب با اعتقادات «مارکسیستی» است که برای تحقق «انقلاب کمونیستی» تلاش می کند. این حزب سازماندهی طبقه کارگر برای انقلاب سوسیالیستی در ایران را به عنوان نقطه محوری انقلاب سوسیالیستی جهانی در دستور کار قرار داد و معتقد به سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی از این طریق است.

سابقه

حزب کمونیست کارگری ایران یک حزب با اعتقادات «مارکسیستی» است که برای تحقق «انقلاب کمونیستی» تلاش می کند. این حزب سازماندهی طبقه کارگر برای انقلاب سوسیالیستی در ایران را به عنوان نقطه محوری انقلاب سوسیالیستی جهانی در دستور کار قرار داد و معتقد به سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی از این طریق است. این حزب براساس آموزشهای «منصور حکمت»  رهبر سابق خود که در قید حیات نیست و او را «مارکس معاصر» می نامند، مبارزه با «اسلام سیاسی» در ایران و کشورهای اسلامی را از طریق مبارزه با مذهب و تبلیغات آته ییستی «نه خدایی»، آغاز و پیش می برند. مبارزه مسلحانه و فدرالیسم را قبول ندارند و سرنگونی طلب با استفاده از قیام مردم بر علیه جمهوری اسلامی به رهبری این حزب هستند. بشدت ضد «شورای ملی مقاومت ایران» هستند و آنرا جريانى میدانند که ميخواهد با حرکت از لابلاى شکاف انقلاب و ضدانقلاب به قدرت برسد.»

کمونیسم کارگری 

در برنامه این حزب در این مورد آمده است:

«کمونیسم کارگری جنبش پرولتاریا است، طبقه ای که خود محصول عروج سرمایه داری و تولید مدرن صنعتی است. کمونیسم کارگری جنبشی اجتماعی است که با ظهور سرمایه داری و طبقه کارگر مزدی شکل گرفت و عام ترین و عمیق ترین شکل انتقاد و اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمایه داری و مصائب آن را نمایندگی میکند. تفاوت جنبش کمونیسم کارگری با سایر جنبشها و احزاب کارگری در اینست که اولا، در مبارزه طبقاتی در هر کشور، پرچم وحدت و منافع مشترک کارگران سراسر جهان را بر میافرازد و ثانیا، در مراحل و جبهه های مختلف مبارزه طبقه کارگر، مصالح کل جنبش طبقه کارگر را نمایندگی میکند.»

اصول اعتقادی و آرمان اجتماعی

«کمونیسم کارگری بر نقد ارکان اقتصادی و اجتماعی و فکری نظام سرمایه داری متکی است. با ظهور پرولتاریا بعنوان توده عظیم تولید کنندگان فارغ از هر نوع مالکیت وسائل تولید، طبقه ای که اسارت و استثمار اقتصادی اش، دقیقا بر آزادی حقوقی اش بنا شده است، افق آزادیخواهی و برابری طلبی از اساس دگرگون شد. پرولتاریا نمیتواند آزاد شود بی آنکه جامعه بطور کلی از مالکیت خصوصی بر وسائل تولید و تقسیم طبقاتی رها شود. برابری امری نه صرفا حقوقی، بلکه همچنین و در اساس اقتصادی - اجتماعی است. انتقاد پرولتری به سرمایه داری و جهان نگری و مبارزه سیاسی آزادیخواهانه و رهائیبخش کارگری که قریب دو قرن قبل در شکل مشخص کمونیسم کارگری ظهور کرد، با مارکسیسم به انسجام و شفافیت و قدرت نظری عظیمی دست یافت. جنبش کمونیسم کارگری در تمام طول تاریخ خویش با مارکسیسم و نقد مارکسیستی به جامعه سرمایه داری پیوندی عمیق و ناگسستنی داشته است.»

اصول سازمانی

«حزب کمونیست کارگری ایران یک سازمان انقلابی مارکسیستی است که برای متشکل کردن و هدایت طبقه کارگر برای تحقق انقلاب کمونیستی تشکیل شده است. حزب کمونیست کارگری تشکلی برای سازماندهی و هدایت یک مبارزه اجتماعی توسط خود طبقه کارگر است و مشخصات سازمانی آن از این هدف اساسی تبعیت میکند. حزب کمونیست کارگری موظف به دخالت و ایفای نقش پیشرو در کلیه ابعاد مبارزه طبقاتی و متشکل کردن جریان کمونیستی در درون طبقه کارگر تحت کلیه شرایط اجتماعی و سیاسی است.»

انتشارات 

ارگان مرکزی: انترناسیونال

نشریات دیگر: جوانان کمونیست، کارگر کمونیست، بسوی سوسیالیسم، نشریه تئوریک سیاسی ، ایسکرا نشریه کمیته کردستان این حزب 

نشريات و سایتهای جانبی:

کودکان مقدمند، همبستگی هفتگی، نشریه فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی، علیه اعدام، کمپین بین المللی علیه سنگسار، بنیاد منصور حکمت، رادیو انترناسیونال، سازمان آزادی زن، کمپین بین المللی دفاع از حقوق زنان، مدوسا کانون زن و سوسیالیسم، حزب کمونیست کارگری چپ عراق، تلویزیون برای یک دنیای بهتر، سایت کارگران،  روزنه ، نشریه انقلاب کارگری 

تلویزیون:   تلويزيون کانال جديد

New Channel TV

مشخصات فنى:    هات برد ٨ فرکانس ١٢٣٠٣ مگاهرتز سيمبل ريت  ٢٧٥٠٠   اف اى سى ٣/٤ پلاريزاسيون عمودى  

دبیر کل حزب

حمید تقوایی 

منبع

سایت این حزب:

برنامه حزب کمونیست کارگری یک دنیای بهتر - مصوب پلنوم چهارم کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران - سپتامبر ١٩٩٥