سازمان خبات انقلابی کردستان ایران

از ایران پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سازمان خبات انقلابی کردستان ایران
سازمانی خه بات کوردستانی ئیران
دبیرکلکاک باباشیخ حسینی
بنیانگذارسید جلال‌الدین حسینی
شعارسرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران
بنیانگذاری۵ شهریور ۱۳۵۹
کشور ایران
وبگاه
سازمانی خه بات به کوردی، فارسی، ئینگلیزی-مالپه ری خه بات میدیا-مالپه ری ماموستا شیخ جه لال حسینی

سازمان خبات کردستان ایران یک سازمان سیاسی، ملی و اسلامی است که در آغاز دهه ۶۰ هجری قمری توسط سید جلال الدین حسینی از اعضای دفتر ماموستا شیخ عزالدین حسینی و چند شخصیت دینی و مبارز کرد دیگر تاسیس شد و در پنجم شهریور ۱۳۵۹ هجری شمسی، مصادف با ۲۷ آگوست ۱۹۸۰ میلادی، سازمان مبارزە ملی و اسلامی كردستان ایران (خەبات)  موجودیتش را اعلام كرد.

سابقه

«به دنبال حمله پاسداران ومزدوران  رژیم بە كردستان و قتل و عام مردم كرد بە اتهام واهی ضدانقلاب و ضد اسلامی بودن، و مجبور كردن مردم كردستان به دفاع از خود سرزمینشان و كوشش در راە حصول اهداف برحق و آ‌زادیخواهی، در آ‌غاز دهە ۶۰ هجری خورشیدی تنی چند از ماموستایان دینی و شخصیتهای مبارز كردستان با رهبری ماموستا سید جلال الدین حسینی كە پیشتر در دفتر ماموستا شیخ عزالدین حسینی فعالیت سیاسی و نظامی داشتند، سازمانی سیاسی، ملی و اسلامی را تأسیس كردند كە با خط و مشی متفاوت از سایر نیروها و جریانهای سیاسی كردستان پا بە عرصە گذاشت . در پنجم شهریور ۱۳۵۹ هجری شمسی، مصادف با ۲۷ آگوست ۱۹۸۰ میلادی، سازمان مبارزە ملی و اسلامی كردستان ایران (خەبات)  موجودیتش را اعلام كرد. علیرغم مشكلات و موانع متعدد سازمان خەبات  قرارگاه و دفاتر تشكیلاتی اش را در چند شهر و منطقە از شمال تا جنوب كردستان ایران، بنیان نهاد و كادرهای سیاسی  فعالیتهایشان را برای معرفی برنامەهای سازمان و پایەگذاری تشكیلات میان مردم آ‌غاز و پیشمرگانش فعالیتهای  نظامی خود را علیە نیروهای مزدور رژیم آ‌خوندی اجرا كردند. متأسفانە موانع و كارشكنی های مختلف از سوی نیروها و جریانهای دیگر  موجب شد تا كادرها و پیشمرگه‌های سازمان آ‌نطور كە باید وظایف و امور تبلیغی و تشكیلاتی خود را انجام ندهند. مشكلات و مانع تراشیهای وقت، سازمان را مجبور ساخت برای توسعە سیاست و حفظ موضع مستقل و غیر جانبدارانە خود در برخی مناطق كردستان مخفیانە فعالیت نماید.»

شعار اصلی و استراتژیک

«سازمان خبات با حفظ استقلال سیاسی و تشكیلاتی توانست راە پیشرفت را بپیماید  و در بیش از ۳۶ سال موجودیت و حضور فعال در میدان مبارزە، وظایف میهنی و ملی را با صداقت و با كمترین خطا ادامە بدهد. سازمان خبات به دلیل شناخت ماهیت رژیم، شعار سرنگونی رژیم آ‌خوندی را به عنوان شعار اصلی و استراتژیك خود برگزیدە است.»

اهداف کلی

 «در اقدامی مهم و با برآ‌ورد و تحلیلی واقع‌گرایانە كە از سوی رهبری سازمان و در مشورت با دوستان سازمان خبات  در دراخل كوردستان بە منظور ایجاد تغییراتی با اهمیت و سودمند در مسیر اهداف و جهت سیاسی مطرح شد، اعضای كنگرە سوم را واداشت تا با اعلام موضعی درست ، استراتژی ملی  و اهمیت و ضروریات مبارزە ملی و میهنی را برای رهائی مردم و میهن بە مثابە وظیفە و مسئولیتی اصلی مشخص نمایند كە در كنگره‌های  متوالی بر همین استراتژی و سیاست تأكید شد. سازمان خبات كردستان از هر جنبش و حركت مردمی كە برای آ‌زادی و پیروزی میكوشد پشتیبانی می كند. سازمان خبات متعلق بە مردم كردستان است و مردم كردستان را صاحب و پشتیبان و دژ محكم و همیشگی خود میداند.»

سیاست اتحاد

«در گزارش دبيركل سازمان ضرورت اتحاد و هم پیمانی با اپوزیسیون ایرانی مورد بحث قرار گرفت و «همپیمانى سازمان خبات  با سازمان مجاهدین خلق ایران»  مورد تاكيد قرار گرفت و گسترش این همکاریها گامى محکم در مبارزه عليه حاكميت آخوندى برشمرده شد، همچنين به شرایط کنونی ایران اشاره شد  که خودرا در سرنگونی  حاکمیت مستبد ایران می‌بیند .در ادامه این مباحث با نگاهی  به موقعیت کردستان ایران  و ارائه آمار درباره ی وضعیت فاجعه بار سیاسی اقتصادی و اجتماعی ،در باره چندین رویداد مهم نیز صحبت شد و ازجمله  تشکیل «مرکز همکاری احزاب کردستان ایران»  که سازمان خبات کردستان ایران یکی از بنيانگذاران است صحبت شد و از آن به عنوان دستاوردی  در راستای جنبش آزادیخواهانه نام برده شد. در گزارش دبيركل سازمان خه بات پس از بررسی جزییات بیشتر وضعیت کردستان و جنبش آزادیخواهانه کردستان، بر «سیاست سرنگونی رژیم و رد کردن هر گونه مذاكره، اصلاحات درسیستم حكومت ایران»  را دروغى بزرگ در راستاى تداوم حاكميت خواندند.» 

دبیرکل

کاک بابا شیخ حسینی

رسانه ها و لینک ها

سازمانی خه بات به کوردی

سازمانی خه بات به فارسی

سازمانی خه بات به ئینگلیزی

مالپه ری ماموستا شیخ جه لال حسینی

مالپه ری خه بات میدیا

منابع

«دومین پلنوم کمیته مرکزی منتخب کنگره ششم  ۸ و ۹اردیبهشت ۱۳۹۷ مندرج در سایت سازمان خبات کردستان ایران»

«نكاتی اجمالی از تارخچە مبارزاتی سازمان خبات» مندرج در سایت سازمان خبات کردستان ایران»