الگوهای استفاده‌نشده

پرش به ناوبری پرش به جستجو

این صفحه همهٔ صفحاتی در فضای نام الگو را که در هیچ صفحه‌ای به کار نرفته‌اند، فهرست می‌کند. به یاد داشته باشید که پیش از پاک‌کردن این صفحات پیوندهای دیگر به آنها را هم وارسی کنید.

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. الگو:!((‎‏ (پیوندهای دیگر)
 2. الگو:!-‎‏ (پیوندهای دیگر)
 3. الگو:!wrap‎‏ (پیوندهای دیگر)
 4. الگو:'‎‏ (پیوندهای دیگر)
 5. الگو:((‎‏ (پیوندهای دیگر)
 6. الگو:))‎‏ (پیوندهای دیگر)
 7. الگو:))!‎‏ (پیوندهای دیگر)
 8. الگو:0‎‏ (پیوندهای دیگر)
 9. الگو:AUS‎‏ (پیوندهای دیگر)
 10. الگو:A note‎‏ (پیوندهای دیگر)
 11. الگو:Administrator note‎‏ (پیوندهای دیگر)
 12. الگو:Afd see also documentation‎‏ (پیوندهای دیگر)
 13. الگو:Afdx‎‏ (پیوندهای دیگر)
 14. الگو:Afdx/توضیحات‎‏ (پیوندهای دیگر)
 15. الگو:Age‎‏ (پیوندهای دیگر)
 16. الگو:Age in days nts‎‏ (پیوندهای دیگر)
 17. الگو:Age in days nts/توضیحات‎‏ (پیوندهای دیگر)
 18. الگو:Age in years, months and days/display‎‏ (پیوندهای دیگر)
 19. الگو:Age in years and days‎‏ (پیوندهای دیگر)
 20. الگو:Age in years and days/days‎‏ (پیوندهای دیگر)
 21. الگو:Age in years and days/years‎‏ (پیوندهای دیگر)
 22. الگو:Age in years and days/توضیحات‎‏ (پیوندهای دیگر)
 23. الگو:Age in years and months‎‏ (پیوندهای دیگر)
 24. الگو:Age nts‎‏ (پیوندهای دیگر)
 25. الگو:Age nts/توضیحات‎‏ (پیوندهای دیگر)
 26. الگو:Airreg‎‏ (پیوندهای دیگر)
 27. الگو:Aligned table‎‏ (پیوندهای دیگر)
 28. الگو:Already declined‎‏ (پیوندهای دیگر)
 29. الگو:Already done‎‏ (پیوندهای دیگر)
 30. الگو:Ambox/core‎‏ (پیوندهای دیگر)
 31. الگو:Angle bracket‎‏ (پیوندهای دیگر)
 32. الگو:Answered‎‏ (پیوندهای دیگر)
 33. الگو:Answered/توضیحات‎‏ (پیوندهای دیگر)
 34. الگو:Archive bottom‎‏ (پیوندهای دیگر)
 35. الگو:Archive top‎‏ (پیوندهای دیگر)
 36. الگو:Asbox/توضیحات‎‏ (پیوندهای دیگر)
 37. الگو:Astro talk‎‏ (پیوندهای دیگر)
 38. الگو:AutoLink‎‏ (پیوندهای دیگر)
 39. الگو:Autp‎‏ (پیوندهای دیگر)
 40. الگو:Await‎‏ (پیوندهای دیگر)
 41. الگو:Awaitingadmin‎‏ (پیوندهای دیگر)
 42. الگو:BRN‎‏ (پیوندهای دیگر)
 43. الگو:Bang‎‏ (پیوندهای دیگر)
 44. الگو:Based on‎‏ (پیوندهای دیگر)
 45. الگو:Behaviour‎‏ (پیوندهای دیگر)
 46. الگو:Birth-date‎‏ (پیوندهای دیگر)
 47. الگو:Birth-date and age‎‏ (پیوندهای دیگر)
 48. الگو:BirthDeathAge‎‏ (پیوندهای دیگر)
 49. الگو:Birth and death year and age‎‏ (پیوندهای دیگر)
 50. الگو:Birth based on age as of date‎‏ (پیوندهای دیگر)

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)