صفحه‌های محافظت‌شده

پرش به ناوبری پرش به جستجو

در این صفحه فهرست صفحات موجود است که در حال حاضر محافظت شده اند. برای فهرست عنوان‌هایی که از ایجاد محافظت شده‌اند، به عنوان‌های محافظت‌شده مراجعه کنید.

صفحه‌های محافظت‌شده
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر
برچسب زمان صفحه انقضا کاربر محافظت‌کننده پارامترهای محافظت دلیل
‏۴ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۰:۳۷ الگو:صفحه کاربری۲٬۰۰۰ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۷ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۹:۲۶ رده:درون‌مایه۲۲۰ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۷ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۹:۲۹ رده:جامعه۳۰۱ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱۶ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۰۷ پودمان:Message box۱۷٬۳۶۲ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱۷ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۰:۲۲ ایران‌پدیا:۱۰۰۰ نوشتار حیاتی۳۸٬۵۲۱ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱۷ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۴۸ درگاه:اصلی/موضوعات۴٬۷۳۹ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱۷ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۴۹ درگاه:اصلی/رده‌ها۱۰۳ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱۷ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۴۹ درگاه:اصلی/نوشتارهای برگزیده۳٬۷۳۸ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱۷ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۴۹ درگاه:اصلی/آشناسازی۷۳۳ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱۷ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۵۰ درگاه:اصلی/نوار ناوبری۸۸۰ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱۷ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۵۰ صفحهٔ اصلی۱٬۸۳۶ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱۹ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۲۵ الگو:راهنمای فنی ایران‌پدیا۷٬۸۳۲ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱۹ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۲۵ الگو:ویرایش۲٬۵۴۵ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۱۹ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۲۶ ایران‌پدیا:آموزش سریع۸٬۷۵۵ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۱ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۰:۰۹ ایران‌پدیا:مقاله‌های برگزیده۲٬۴۹۷ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۲ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۹:۴۴ الگو:اطلاعات۲٬۶۱۷ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۲ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۰۲ راهنما:صفحه بحث۱۲٬۱۱۱ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۳ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۹:۵۹ رده:مبانی ایران‌پدیا۲۷۱ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۳ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۴:۳۷ رده:صفحه‌های پروژه نیمه‌حفاظت‌شده۱۳۹ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۵ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۱۹ الگو:خودارجاعی۹۰۴ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۵ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۴۱ الگو:هواداران۸۵۷ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۵ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۴۱ الگو:پیوند مرده۲۴۹۷ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۵ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۴۱ الگو:شابک۲۳٬۴۰۶ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۵ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۰۱ الگو:Mbox۳۳۷ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۴۱ الگو:پیوند الگو۵۸ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۴۲ الگو:تبدیل الگو۷۴۰ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۴۳ الگو:رده الگو۷٬۰۹۵ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۴۳ الگو:گلوله الگو۱٬۱۹۸ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۴۳ الگو:میانبر الگو۳٬۱۴۱ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۴۴ الگو:آموزش سریع الگو coord۴٬۳۶۶ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۴۵ الگو:الگو به‌روز۴۳۰ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۴۵ الگو:تغییر الگو۴۰۲ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۴۶ الگو:برچسب‌های درون‌خطی۴٬۰۶۵ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۴۶ الگو:Country showdata۲۳٬۳۰۹ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۵۲ الگو:Organization infoboxes۳٬۵۰۳ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۳۳ الگو:Ambox۷۳ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۴۱ الگو:نمونه۵۸۳ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۴۲ الگو:سال تولد و سن۶۲۷ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۴۲ الگو:تاریخ-تولد و سن۷۱۲ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۴۲ الگو:Birth date and age2۷۳۵ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۴۳ الگو:تاریخ تولد و سن۱۵۹ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۴۳ الگو:تاریخ تولد۳۵۱ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۴۴ الگو:Navbox with collapsible groups۱۵٬۶۹۹ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۴۴ الگو:Navbox۱۲۸ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۴۴ الگو:سال مرگ و سن۲۹۴ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۴۴ الگو:تاریخ مرگ و سن معلوم۴۸۷ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۴۵ الگو:تاریخ مرگ و سن۲۶۲ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۴۵ الگو:سن از تاریخ۷۸۰ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۴۵ الگو:سن۱٬۰۹۳ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۴۶ الگو:سن به روز۶۹۹ بایت بی‌پایان Mahan (بحث | مشارکت‌ها) کاملاً محافظت‌شده  
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر