فهرست صفحه‌های تغییرمسیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. - ←‏ الگو:پاک‌کن
 2. 10 تیر ←‏ ۱۰ تیر
 3. 11 تیر ←‏ ۱۱ تیر
 4. 12 تیر ←‏ ۱۲ تیر
 5. 13 تیر ←‏ ۱۳ تیر
 6. 14 تیر ←‏ ۱۴ تیر
 7. 15 تیر ←‏ ۱۵ تیر
 8. 16 تیر ←‏ ۱۶ تیر
 9. 17 تیر ←‏ ۱۷ تیر
 10. 18 تیر ←‏ ۱۸ تیر
 11. 19 تیر ←‏ ۱۹ تیر
 12. 1 تیر ←‏ ۱ تیر
 13. 20 تیر ←‏ ۲۰ تیر
 14. 21 تیر ←‏ ۲۱ تیر
 15. 22 تیر ←‏ ۲۲ تیر
 16. 23 تیر ←‏ ۲۳ تیر
 17. 24 تیر ←‏ ۲۴ تیر
 18. 25 تیر ←‏ ۲۵ تیر
 19. 26 تیر ←‏ ۲۶ تیر
 20. 27 تیر ←‏ ۲۷ تیر
 21. 28 تیر ←‏ ۲۸ تیر
 22. 29 تیر ←‏ ۲۹ تیر
 23. 30 تیر ←‏ ۳۰ تیر
 24. 30 دی ←‏ آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی زمان شاه در ۳۰ دی ۱۳۵۷
 25. 31 تیر ←‏ ۳۱ تیر
 26. 3 تیر ←‏ ۳ تیر
 27. 4 تیر ←‏ ۴ تیر
 28. 5 تیر ←‏ ۵ تیر
 29. 6 تیر ←‏ ۶ تیر
 30. 6 و 7 مرداد ←‏ حمله نیروهای ارتش عراق به قرارگاه اشرف ۶ و ۷ مرداد ۱۳۸۸
 31. 7 تیر ←‏ ۷ تیر
 32. 8 تیر ←‏ ۸ تیر
 33. 9 تیر ←‏ ۹ تیر
 34. Auto italic title ←‏ الگو:عنوان مورب خودکار
 35. Documentation ←‏ الگو:توضیحات
 36. Documentation subpage ←‏ الگو:زیرصفحه توضیحات
 37. FATF ←‏ گروه ویژه اقدام مالی FATF
 38. Hidden begin ←‏ الگو:آغاز پنهان
 39. Hidden end ←‏ الگو:پایان پنهان
 40. High-use ←‏ الگو:پراستفاده
 41. Ifempty ←‏ الگو:If empty
 42. Infobox airline ←‏ الگو:Infobox Airline
 43. Infobox exchange ←‏ الگو:جعبه بورس
 44. Infobox operational plan ←‏ الگو:Infobox military operation
 45. KIA ←‏ الگو:کشته‌شده در نبرد
 46. MONTHNAME ←‏ الگو:نام ماه میلادی
 47. Namespace detect ←‏ الگو:تشخیص فضای نام
 48. Notice ←‏ الگو:توجه
 49. Padlsup ←‏ الگو:I sup
 50. Para ←‏ الگو:پارا

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)