فهرست پرونده‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو

این صفحهٔ ویژه تمام پرونده‌های بارگذاری‌شده را نمایش می‌دهد.

فهرست پرونده‌ها
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر
تاریخ نام بندانگشتی اندازه کاربر توضیح نسخه‌ها
‏۲۶ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۳۱ قیام آب.JPG (پرونده) ۱۳۱ کیلوبایت Safa   ۱
‏۲۶ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۲۶ ۴ قیام آب و آزادی.JPG (پرونده) ۱۱۲ کیلوبایت Safa   ۱
‏۲۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۵۷ مهشید رزاقیی4.JPG (پرونده) ۴۱ کیلوبایت Khosro   ۱
‏۲۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۹ مهشید رزاقیی2.JPG (پرونده) ۴۶ کیلوبایت Khosro   ۱
‏۲۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۸ مهشید رزاقی3.JPG (پرونده) ۱۰۴ کیلوبایت Khosro   ۱
‏۲۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۶ مهشید رزاقی1.JPG (پرونده) ۴۷ کیلوبایت Khosro   ۱
‏۱۹ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۵۸ چگوارا.jpg (پرونده) ۴۴ کیلوبایت Khosro   ۱
‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۱۰ دادگاه مردمی.JPG (پرونده) ۸۸ کیلوبایت Safa   ۱
‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۴۴ دادگاه بین‌المللی مردمی.JPG (پرونده) ۷۹ کیلوبایت Safa   ۱
‏۱۴ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۰۳ انجووی3.JPG (پرونده) ۲۵ کیلوبایت Khosro   ۱
‏۱۴ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۵۹ انجووی1.JPG (پرونده) ۳۶ کیلوبایت Khosro   ۱
‏۱۴ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۵۸ انجووی5.JPG (پرونده) ۱۰۲ کیلوبایت Khosro   ۱
‏۱۴ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۵۷ انجووی6.JPG (پرونده) ۳۴ کیلوبایت Khosro   ۱
‏۱۴ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۵۵ انجووی2.JPG (پرونده) ۲۸ کیلوبایت Khosro   ۱
‏۱۴ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۰۲ انجووی4.JPG (پرونده) ۱۷ کیلوبایت Khosro   ۱
‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۵۵ آذرر5.JPG (پرونده) ۳۱ کیلوبایت Khosro   ۱
‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۵۴ آذرر7.JPG (پرونده) ۲۲ کیلوبایت Khosro   ۱
‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۵۲ آذرر3.JPG (پرونده) ۳۰ کیلوبایت Khosro   ۱
‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۵۰ آذرر8.JPG (پرونده) ۵۵ کیلوبایت Khosro   ۱
‏۹ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۰۱ بکارگیری پهپاد با اهداف تروریستی.JPG (پرونده) ۷۸ کیلوبایت Sayfe   ۱
‏۹ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۰۰ بکارگیری پهپاد برای اهداف تروریستی.JPG (پرونده) ۷۸ کیلوبایت Sayfe   ۱
‏۹ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۵۱ افشاگری شورای ملی مقاومت ایران.JPG (پرونده) ۷۷ کیلوبایت Sayfe   ۱
‏۹ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۵۱ دکتر یحیی نظیری.JPG (پرونده) ۴۲ کیلوبایت Safa   ۱
‏۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۱۴ میلااد2.JPG (پرونده) ۴۴ کیلوبایت Khosro   ۱
‏۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۱۳ میلااد1.JPG (پرونده) ۲۴ کیلوبایت Khosro   ۱
‏۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۵۷ میناا3.JPG (پرونده) ۱۸ کیلوبایت Khosro   ۱
‏۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۵۶ میناا ش1.JPG (پرونده) ۹۳ کیلوبایت Khosro   ۱
‏۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۵۳ میناا2.JPG (پرونده) ۲۶ کیلوبایت Khosro   ۱
‏۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۵۲ مینااش3.JPG (پرونده) ۲۰ کیلوبایت Khosro   ۱
‏۶ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۱۷ تروریسم پهپادی.JPG (پرونده) ۲۷ کیلوبایت Sayfe   ۱
‏۶ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۱۲ استفاده تروریستی از پهپاد.JPG (پرونده) ۶۷ کیلوبایت Sayfe   ۱
‏۵ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۴۷ مایک پنس 2.JPG (پرونده) ۸۷ کیلوبایت Safa   ۱
‏۵ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۳۲ مایک پنس.JPG (پرونده) ۷۴ کیلوبایت Safa   ۱
‏۴ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۴۲ دکتر نظیری و فرزند یکی از شهدا.JPG (پرونده) ۹۴ کیلوبایت Safa   ۱
‏۴ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۳۴ مزار دکتر یحیی نظیری.JPG (پرونده) ۹۸ کیلوبایت Safa   ۱
‏۴ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۱۶ سجااد3.JPG (پرونده) ۵۲ کیلوبایت Khosro   ۱
‏۴ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۱۴ چهلم.JPG (پرونده) ۳۱ کیلوبایت Khosro   ۱
‏۴ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۱۲ سجااد1.JPG (پرونده) ۳۷ کیلوبایت Khosro   ۱
‏۴ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۱۱ سجااد5.JPG (پرونده) ۴۱ کیلوبایت Khosro   ۱
‏۳ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۵۱ سرگور اوزلی.JPG (پرونده) ۲۴ کیلوبایت Abbas   ۱
‏۳ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۵۰ میرزا ابوالحسن خان ایلچی.JPG (پرونده) ۳۱ کیلوبایت Abbas   ۱
‏۳ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۴۷ عباس میرزا.JPG (پرونده) ۴۵ کیلوبایت Abbas   ۱
‏۳ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۴۵ منطقه تحت حاکمیت ایران در منطقه قفقاز پیش از عهدنامه گلستان.JPG (پرونده) ۷۱ کیلوبایت Abbas   ۱
‏۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۵۲ تصویر امضای عهدنامه گلستان.JPG (پرونده) ۱۳۷ کیلوبایت Abbas   ۱
‏۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۲۳ مجدم2.JPG (پرونده) ۸۹ کیلوبایت Khosro   ۱
‏۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۲۲ مجدم3.JPG (پرونده) ۱۰۰ کیلوبایت Khosro   ۱
‏۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۲۰ مجدم6.JPG (پرونده) ۴۸ کیلوبایت Khosro   ۱
‏۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۱۹ مجدم5.JPG (پرونده) ۶۷ کیلوبایت Khosro   ۱
‏۳۰ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۳۷ زندان قزلحصار.JPG (پرونده) ۵۲ کیلوبایت Safa   ۱
‏۳۰ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۱۶ داود رحمانی.JPG (پرونده) ۷۰ کیلوبایت Safa   ۱
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر