راهنما:صفحات ویژه

از ایران پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فضای نام بحث
0 مقاله بحث 1
2 کاربر بحث کاربر 3
4 ایران‌پدیا بحث ایران‌پدیا 5
6 پرونده بحث پرونده 7
8 مدیاویکی بحث مدیاویکی 9
10 الگو بحث الگو 11
12 راهنما بحث راهنما 13
14 رده بحث رده 15
3000 درگاه 3001
828 پودمان بحث پودمان 829
-1 صفحه‌های ویژه
-2 مدیا

فضای نام «ویژه» یکی از فضای نام‌های مجازی ایران‌پدیا است که تمام صفحات آن با پیشوند ویژه: آغاز می‌شوند، مانند ویژه:آمار و غیره. صفحات این فضای نام توسط خود نرم‌افزارِ مدیاویکی که پروژهٔ ایران‌پدیا بر آن استوار است، ایجاد می‌شوند. فهرستی از این صفحات در ویژه:صفحه‌های ویژه موجود است.