راهنما:فضای نام مدیاویکی

از ایران پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فضای نام بحث
0 مقاله بحث 1
2 کاربر بحث کاربر 3
4 ایران‌پدیا بحث ایران‌پدیا 5
6 پرونده بحث پرونده 7
8 مدیاویکی بحث مدیاویکی 9
10 الگو بحث الگو 11
12 راهنما بحث راهنما 13
14 رده بحث رده 15
3000 درگاه 3001
828 پودمان بحث پودمان 829
-1 صفحه‌های ویژه
-2 مدیا

مدیاویکی یکی از فضاهای نام در نرم‌افزار مدیاویکی‌ست که صفحه‌های کنترل‌کنندهٔ مشخصات ایران‌پدیا در این فضای نام قرار دارند. دسترسی برای ویرایش در این فضای نام در اختیار مدیران است.

نام بخش‌های نرم‌افزار مدیاویکی

برای یافتن اینکه کدام صفحهٔ فضای نام مدیاویکی در نرم‌افزار متن صفحهٔ نمایش نرم‌افزار را ترجمه می‌کند، می‌توانید ?uselang=qqx را در انتهای نشانی اینترنتی آن صفحه قرار دهید. مثلاً این همهٔ کدهای مدیاویکی را در صفحهٔ اصلی ایران‌پدیا نمایش می‌دهد.[۱]

جستارهای وابسته

منابع