راهنما:بایگانی صفحه‌ها

از ایران پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در این نوشتار به روش‌های بایگانی صفحه‌ها (مانند صفحهٔ بحث) پرداخته می‌شود.

بایگانی کردنِ صفحهٔ بحث با Dexbot

راه‌اندازی سریع

اگر مایلید بدون درگیری با موارد پایین بایگانی خودکار ساده‌ای راه‌اندازی کنید، در بالای بحثتان {{جا:بس}} را وارد کنید، سپس در این صفحه {{جا:بس/ج}} را قرار دهید.این‌کار باعث می‌شود هر بخش بحث‌تان به‌طور خودکار توسط ربات هر ۳۰ روز بایگانی شود.پس از آن بایگانی‌کردنِ صفحاتِ بعدی و کم کردنِ حجمِ صفحهٔ بحث را بخوانید.

توجه داشته‌باشید {{جا:بس/ج}} تنها برای صفحات بحث کاربری کار می‌کند.

روش معمول

می‌توانید یک زیرصفحهٔ کاربری بسازید و پیوندِ همهٔ بایگانی‌ها را در آن قرار دهید و در صفحهٔ بحث اصلی‌تان فقط آن «بایگانی‌دانی» را به‌کار گیرید. با این روش و ازین‌پس، رُباتِ دِکس‌بُت فرایندِ تمیزکاری، انتقال و بایگانی‌کردنِ صفحهٔ بحثِ شما را انجام خواهد داد.

۱. صفحه‌ای با عنوانِ بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما/بایگانی‌ها ایجاد کنید و کُدهای زیر را در آن صفحه قرار دهید:

 • توجه کنید هرجا که بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما آمده باید آن را با نامِ کاربریِ خودتان جایگزین کنید.
 • توجه کنید که روبه‌رویِ مقدارِ root باید بحث کاربر:نامِ کاربریِ خودتان را بنویسید.


{{جعبه بایگانی
| خودکار = بله
| تاشو =yes
| تاشده =yes
| عنوان = بایگانیِ گفت‌وگوها
| پهنا =
| تصویر =
|link =
|root=بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما
|search= short
|ربات=Dexbot
|age= ۳۰
}}


۲. کُدهای زیر را در آغازِ صفحهٔ بحثِ جاریِ خودتان افزوده کرده و ذخیره کنید:

 • توجه کنید که بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما را با نامِ کاربریِ خودتان جایگزین کنید.
 • توجه کنید که شماره‌ها باید به لاتین در صفحهٔ بحث‌تان ذخیره شوند. مثال: counter = 1 درست است و counter = ۱ درست نیست.
 • پارامترِ algo (در خطِ دهمِ کُدها) مدت‌زمانِ آغازِ بایگانی کردنِ صفحهٔ بحثِ شما را مشخص می‌کند. اگر مقدارِ آن برابر با algo = old(30d) باشد، رُبات مواردِ قدیمی‌تر از ۳۰ روز را بایگانی خواهد کرد. به‌جای ۳۰ هر عددی که بگذارید، بایگانی هم به همان فاصلهٔ زمانی انجام خواهد شد.
{{/بایگانی‌ها}}
<!--------پیامهای جدید--------------->
{{-}}
{{کاربر:Dexbot/Archivebot
|archiveheader = {{بایگانی شده}}
|maxarchivesize = 100K
|counter = 1
|minthreadsleft = 0
|minthreadstoarchive = 1
|algo = old(30d)
|archive = بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما/بایگانی %(counter)s
}}

۳. در پایانِ مرحلهٔ دوم و در وقتِ مناسب، رُبات صفحهٔ بحثِ شما را بایگانی کرده و پیوندِ آنرا نیز در جعبهٔ بایگانی‌ها قرار خواهد داد. بایگانی‌کردنِ صفحهٔ اول بدستِ ربات ممکنست تا یکی دو روز هم به درازا بیانجامد. ضمناً توجه داشته باشید که نیازی به ساختِ صفحه‌ی اوّلِ بایگانی و فشردنِ دکمه‌ی بسازید (در داخلِ جعبه) هم ندارید. آن را روبات برایتان خواهد ساخت و مطالب را در آن قرار خواهد داد.

بایگانی‌کردنِ صفحاتِ بعدی

برای بایگانی کردنِ صفحاتِ بعدی (از بایگانی ۱ به بعد) می‌توانید هرگاه حجمِ صفحه را مناسب برای بایگانی‌شدن دیدید، به بخشِ ویرایشِ صفحهٔ بحثِ خود بروید و شمارهٔ کانتر (Counter=1) را با 2 لاتین جایگزین کرده و ذخیره کنید. پس از مدتی، ربات صفحهٔ بحثِ جدیدتان را هم بایگانی خواهد کرد. بگفتِ دیگر؛ شما باید Counter=1 را با Counter=2 جایگزین کرده و صفحه را ذخیره کنید.

 • توجه کنید که شماره‌ها باید به لاتین در صفحهٔ بحث‌تان ذخیره شوند.

کم کردنِ حجمِ صفحهٔ بحث

اگر صفحهٔ بحث‌تان با وجودِ کارِ ربات، باز هم سنگین است، به این دلیل است که مقدارِ پارامترِ algo که پیش‌فرض بر روی ۳۰ مقداردهی شده، با حجمی که به‌طورِ روزانه به صفحهٔ بحث‌تان افزوده می‌شود، هماهنگ نیست و باید کمتر شود تا ربات، زودتر به صفحهٔ بحث‌تان سر بزند و مطالبِ بیشتری را بایگانی کند. برای اینکار به بخشِ ویرایشِ صفحهٔ بحث‌تان بروید و مقدارِ algo = old(30d) را به مثلاً algo = old(10d) یا algo = old(4d) تبدیل کنید. اگر algo = old(10d) را مقداردهی کردید، ازین‌پس ربات، تاپیک‌هایی که قدیمی‌تر از ۱۰ روز باشند را بایگانی خواهد کرد و از حجمِ صفحهٔ بحث خواهد کاست. اگر هم برای مثال، algo = old(4d) مقداردهی شد، ازین‌پس ربات، تاپیک‌هایی که قدیمی‌تر از ۴ روز باشند را بایگانی خواهد کرد. کاربرانی که صفحهٔ بحثِ پر رفت‌وآمدی دارند، بهتر است پارامترِ algo را با ۴ یا ۶ مقداردهی کنند.

راهنمای تغییرِ روشِ بایگانی از دستی به خودکار

این بخشِ راهنما برای کاربرانی است که پیشتر صفحاتِ بحثِ خود را به روشِ سُنتی بایگانی کرده‌اند و ازین‌پس می‌خواهند به روشِ تازه (با Dexbot) اینکار را انجام دهند. فرض می‌کنیم که شما تا کنون ۳ صفحه از بحثِ خود را بایگانی کرده‌اید و با نشانیِ بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما/بایگانی ۱ تا بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما/بایگانی ۳ آنها را ذخیره کرده‌اید.

ساختِ صفحهٔ قالبِ اصلی اُلگو

گزینشِ نامِ صفحه

به نشانیِ بایگانی‌های خود دقت کنید و هرچه که پس از علامتِ / آمده است را در نظر بگیرید. مثلاً در همین مثال، /بایگانی در همه مشترک است و پس از آن نیز شمارهٔ صفحه قرار دارد. پس در اینجا فقط بایگانی مدّ نظرِ ما است و فعلاً کاری با شمارهٔ صفحات نداریم.

ساختِ صفحهٔ قالبِ اصلی اُلگو

صفحه‌ای با عنوانِ بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما/بایگانی‌ها بسازید و الگویی مناسب با سلیقهٔ خود از صفحهٔ سفارشی‌سازی برگزیده و در صفحهٔ بایگانی‌ها ذخیره کنید.

 • توجه کنید که بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما را با نامِ کاربریِ خودتان جایگزین کنید.

تغییرات در صفحهٔ بحثِ اصلی

در بالای صفحهٔ بحثِ اصلیِ خودتان، کُدهای زیر را افزوده کرده و ذخیره کنید:

{{/بایگانی‌ها}}
<!--------پیامهای جدید--------------->
{{-}}
{{کاربر:Dexbot/Archivebot
|archiveheader = {{بایگانی شده}}
|maxarchivesize = 100K
|counter = 4
|minthreadsleft = 0
|minthreadstoarchive = 1
|algo = old(30d)
|archive = بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما/بایگانی %(counter)s
}}

توضیحات

از آنجا که فرض کردیم شما پیش ازین ۳ صفحهٔ بایگانی ساخته‌اید، پس بایگانی را از صفحهٔ چهارم باید انجام دهیم. به‌همین دلیل، مقدارِ پارامترِ counter را برابرِ ۴ قرار می‌دهیم تا صفحهٔ چهارم ساخته شود، یعنی: counter = 4.

 • توجه کنید که بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما را با نامِ کاربریِ خودتان جایگزین کنید.
 • توجه کنید که شماره‌ها باید به لاتین در صفحهٔ بحث‌تان ذخیره شوند. مثال: counter = 4 درست است و counter = ۴ درست نیست.
 • نشانیِ صفحهٔ بایگانی‌ها در خطِ اول را هم می‌توانید به این شکل {{/بایگانی‌ها}} و هم به این شکل: {{بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما/بایگانی‌ها}} قرار دهید. هردو یکسان هستند.
 • پارامترِ algo (در خطِ دهمِ کُدها) مدت‌زمانِ آغازِ بایگانی کردنِ صفحهٔ بحثِ شما را مشخص می‌کند. اگر مقدارِ آن برابر با algo = old(30d) باشد، رُبات مواردِ قدیمی‌تر از ۳۰ روز را بایگانی خواهد کرد. به‌جای ۳۰ هر عددی که بگذارید، بایگانی هم به همان فاصلهٔ زمانی انجام خواهد شد.
 • روبروی پارامترِ archive باید نامِ مشترکی که در بخشِ گزینشِ نامِ صفحه به آن اشاره شد را قرار دهید تا صفحاتِ جدید، به‌درستی آدرس‌دهی شوند. برای مثال: اگر نامِ مشترک در صفحاتتان بایگانی بود، باید روبروی پارامترِ archive و در بخشِ مربوطه، بایگانی را بنویسید اما اگر مثلاً آرشیو بود باید آرشیو را بنویسید:
|archive = بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما/بایگانی %(counter)s

یا

|archive = بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما/آرشیو %(counter)s

پس از این تغییرات، کار پایان بافته است و رُباتِ Dexbot – که روزی یکبار رانده می‌شود – انتقال و ذخیرهٔ بایگانی را برایتان انجام خواهد داد که بسته به زمانِ انجامِ تغییرات، ممکنست تا یکروز هم به درازا بیانجامد.

روشِ قدیمی برای بایگانی با حفظ تاریخچه

ساده‌ترین راه این است که مطالب دستی به یک زیرصفحه منتقل شوند؛ ولی مشکل آن این‌است که با جابه‌جایی دستی، تاریخچه جابه‌جا نمی‌شود. در زیر روشی برای بایگانی همراه با حفظ تاریخچه معرفی می‌شود.

 1. با دکمهٔ «انتقال»، صفحهٔ بحث را به زیرصفحهٔ مورد نظر انتقال دهید. نمونه بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما --> بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما/بایگانی ۱
 2. تگِ {{بایگانی شد}} را به ابتدای صفحهٔ بایگانی شده(بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما/بایگانی ۱) افزوده کرده و ذخیره کنید.
 3. به بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما بروید. سیستم به‌طور خودکار شما را به بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما/بایگانی ۱ هدایت می‌کند و این پیام را بالای صفحه نشان می‌دهد: «تغییر مسیر از بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما»
 4. در آن صفحه روی بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما (آن که در توضیح تغییر مسیر قرار دارد و نه دیگری) کلیک کنید. با این کار به صفحهٔ بحث اصلی می‌روید که محتویاتش چنین است: «#تغییرمسیر بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما/بایگانی ۱»
 5. محتویات صفحه را خالی کنید و پیوندی به بایگانی ایجاد کنید. نمونه:
بایگانی‌های گذشته:
[[بحث کاربر:نامِ کاربریِ شما/بایگانی ۱]]
---------------------------
<!--------پیامهای جدید--------------->