ایران‌پدیا:خودآموز (پیوندهای ایران‌پدیا)

پیوندها (لینک‌ها) نقش بسیار مهمی در ایران‌پدیا دارند.

پیوندهای داخلی

یکی از عواملی که باعث می‌شود ایران‌پدیا مفید تلقی شود قابلیت پیوندهای داخلی آن است. پیوندهای داخلی پیوندهایی هستند که از یک مقالهٔ ایران‌پدیا به مقالهٔ دیگری در ایران‌پدیا اشاره می‌کنند. این پیوندها که به آسانترین شیوهٔ ممکن ساخته می‌شوند به کاربران اجازه می‌دهند تا به اطلاعات مرتبط با مقاله‌ای که در حال خواندن آن هستند، دسترسی داشته باشند.

چه زمانی پیوند بزنیم

بهترین راه برای یادگیری اینکه چه زمانی از پیوندها استفاده کنیم این است که به مقاله‌های ایران‌پدیا سری بزنیم. اگر بر سر پیوند زدن یک واژه شک دارید، از خود بپرسید «آیا اگر من در حال خواندن این مقاله بودم، این پیوند برای من فایده‌ای داشت یا خیر؟»

شیوهٔ پیونددهی

اگر می‌خواهید واژه‌ای را به یکی از صفحه‌های ایران‌پدیا پیوند بزنید (که پیوند ویکی گفته می‌شود) از دو قلاب برای این کار استفاده کنید، مانند:

[[صفحه تمرین]]

برای نمونه اگر می‌خواهید به صفحهٔ ایران‌پدیا:همکاری با ایران‌پدیا پیوند بزنید از این حالت استفاده کنید:

[[ایران‌پدیا:همکاری با ایران‌پدیا]]

(بخش 'ایران‌پدیا:' نشان‌دهندهٔ آن است که صفحهٔ مقصد به جای فضای نام اصلی که مقاله‌های عادی در آن قرار دارند، در فضای نام ایران‌پدیا قرار دارد)

همچنین به خاطر داشته باشید که در ایران‌پدیا پیوندها به صورت خودکار ساخته می‌شوند، پس اگر از دو قلاب دور یک واژه استفاده کنید، آن واژه تبدیل به یک پیوند می‌شود و به همین دلیل باید مواظب ابهام‌زدایی باشید.

اگر می‌خواهید برای متن پیوند خود از واژه‌ای به غیر از عنوان مقالهٔ مقصد استفاده کنید باید جداکنندهٔ عمودی «|» (SHIFT+BACKSLASH در صفحه کلید انگلیسی) را وارد کرده سپس متن جایگزین خود را بنویسید.

برای مثال، اگر می‌خواهید به صفحه تمرین این صفحه پیوندی برقرار کنید ولی فقط می‌خواهید از واژه‌های «متن من» استفاده کنید باید اینچنین عمل کنید:

برای مشاهدهٔ یک مقاله، [[ایران‌پدیا:خودآموز (پیوندهای ایران‌پدیا)/صفحه تمرین|متن من]]...

که به این صورت نمایش می‌یابد:

برای مشاهدهٔ یک مقاله، متن من...

ولی به گودال ماسه بازی پیوند دارد.جستارهای وابسته