ایران‌پدیا:خودآموز (همکاری)

از ایران پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اعضای انجمن ایران‌پدیا به منظور پیشبرد کیفی مقاله‌هایی که کوتاه یا بدون جزئیات هستند، دست به دست هم داده و با همکاری یکدیگر آن مقاله‌ها را گسترش می‌دهند. در هر همکاری، یک مقاله توسط علاقه‌مندان یک مبحث و در حیطهٔ موضوع پروژهٔ همکاری انتخاب شده و بر اساس اصول همکاری ایران‌پدیا در مدت زمانی خاص (یک هفته، دو هفته، یا یک ماه) روی آن کار می‌شود.

همکاری‌ها می‌توانند در مورد هر موضوعی باشند. همچنین این همکاری‌ها می‌توانند ادامه هم پیدا کنند. برای مثال در زمینهٔ نگهداری و اضافه کردن مطلب ورودی‌های مختلف (پورتال) یا پروژه‌ها. گروه‌هایی هم می‌توانند روی موضوعاتی چون ترجمهٔ مقاله‌های خارجی یا گزارش کتاب با هم همکاری کنند. برخی گروه‌ها هم روی مسائل نگهداری از ایران‌پدیا متمرکز شده و کاری به مقاله‌هایی دانشنامه‌ای ندارند.

در برخی همکاری‌ها هم تنها روی گسترش مقاله‌های کوچک کار می‌شود. برخی دیگر هم آن قدر روی یک مقالهٔ ناقص کار کرده و تمرکز می‌کنند و آن را صیقل می‌دهند تا به عنوان مقالهٔ برجسته انتخاب شود.

محل‌های همکاری

  • ایران‌پدیا:ویکی‌پروژه: مکانی است برای همکاری در مورد موضوع خاص و معمولاً کاربرهای علاقه‌مند به یک موضوع خاص در آن نام خود را ثبت می‌کنند و به مشارکت در ساخت و بهبود مقاله‌های مورد نظر می‌پردازند. فهرست ویکی‌پروژه‌ها
  • ایران‌پدیا:همکاری هفته:مکانی هست که در آن موضوع یا مقاله خاصی مشخص می‌گردد و در آن هفته کاربرها به بهبود آن مقاله می‌پردازند.

همکاری برای ساخت

چند ویکی‌پروژه مهم برای همکاری

درخواست همکاری از دوستان

برای درخواست همکاری از دوستان و افرادی که برای ویرایش کردن در ایران‌پدیا می‌توانند مناسب باشند از این دعوت‌نامه استفاده کنید.


جستارهای وابسته